Tesbih Duası Bana Sonsuz Güzellikler Getirdi

Tespih Duası Olarak da Geçen Tesbihat Nasıl Yapılır, Hangi Noktalara Dikkat Etmek Gerekir?

İslam alimlerinin kıymetli sözlerine istinaden tespih duası (tespihat) okumak kişinin sonsuz hayırlara ulaşmasına vesile olur. Bu hususta büyük alimlerin pek çok eserde ifade edilmiş beyanları bulunmaktadır.

  • Ayrıca tespih duasından sonra okunacak duaların çok daha makbul olduğu ve inşallah kabul göreceği de ifade edilmiştir.

Bu yazımızda tespih duasının (tesbihatın) nasıl yapıldığını tüm aşamaları ile açıklamaya gayret edeceğiz. Ardından tesbihattan sonra okunan ve çok güçlü bir murad duası olan “tespih duası” hakkında bilgi vereceğiz.

Aktaracağımız bilgilerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek konu ile ilgili detaylara geçiyoruz.

İşte tespih duası hakkında bilinmesi gereken her şey

Tespih duasına (tesbihata) giriş

Tesbihat aşağıdaki dua ile başlar:

“Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm.” 

Duanın anlamı

“Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.”

Duadan sonra Peygamber efendimize salavat getirilir:

“Alâ Resûlina Muhammedin Salavât”

Bu salavatı şerifin manası şöyledir:

  • “Salavat Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun.”

Bu salavat okunduktan sonra müminler içlerinden veya kısık bir sesle şöyle der:

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”

Bu sözlerin anlamı şöyledir:

“Allah’ım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (ailesine) salatu selam ve esenlikler eyle.”

Fahri Kainat Hazreti Muhammed’e ve ailesine bu sözlerle salavat getirildikten sonra şöyle dua edilir:

“Sübhân Allâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illAllâhü vAllâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym”

Bu duanın manası şöyledir:

  • “Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah’adır. Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.”

Bu dua da bittikten sonra kişi içinden önce besmeleyi ve ardından Ayetel Kürsi’yi okur:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym.

Şunu da Okumanızı Öneririz: Şükür Duası

Duaların şahı kabul edilen Ayetel Kürsi’nin Türkçe karşılığı şöyledir:

  • “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Ayetel Kürsi’nin okuması bittikten sonra “Sadakallahülazim” denir.

Bu ifadenin manası şöyledir:

“Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.”

Bu dualardan sonra tespih çekilmeye başlanır. Tespih çekilirken aşağıdaki ifadelerin her biri 33 defa söylenir:

“Sübhanallah” (33 kere) 

“Elhamdülillâh” (33 kere) 

“Allahü Ekber” (33 kere) 

Tesbihatta geçen bu kutsi ifadelerin anlamı şöyledir:

Sübhanallah, “Allah noksan sıfatlardan uzaktır.” demektir.

Elhamdülillâh, “Hamd Allah’adır.” manasındadır.

Allahü Ekber ise “Allah en büyüktür.” anlamına gelmektedir.

99 tesbihat bittikten sonra kişi şöyle dua edecektir:

“Allâh-ü Ekber, Lâ ilâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir”

Bu duanın manası şöyledir:

  • “Allah Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.”

Tesbihatın sonunda ise şu sözlerle niyazda bulunulur:

“Sübhane Rabbiyel aliyyil âğlel vehhab”

Bu ifadenin anlamı “Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.” şeklindedir.

Bu ifadelerle tesbihat biter. Ancak kişi tesbihattan sonra her türlü dilek ve haceti için dua edebilir.

Tesbihattan sonra okunan tespih duası kabule şayan (en tesirli, en güçlü biçimde kabul gören) dualardan biridir

Tespihat bittikten sonra kişi oturup diz çöktüğü yerden kalkmadan dua ederse buna “tespih duası” denir.

Tespih duası en faziletli dualardan biridir. Bu dua ile murad ettiklerine kavuşan sayısız müminin anlatımları vardır.

  • Tesbihattan sonra okunacak duanın sözleri kişiden kişiye değişebilir. Ayrıca helal bir istek olması koşuluyla kişi her mevzuya dair yüce Allah’tan dilekte bulunabilir.

Tespih duası kişinin dilek ve hacetini sadece birkaç kısa cümleyle kendi ana dilinde söylemesidir. Yani dua eden kişi isteğini açık ve net biçimde Rabbine niyaz edecek ve Allah’ın rahmeti ile kendisini sevindirmesini bekleyecektir.

Tüm kalbiyle ve samimi duygularla dua eden müminlerin İnşallah duaları kabul görecek ve Arş-ı Ala’da elleri boş çevrilmeyecektir.

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

 

Dilerseniz Nasıl Dua Edilir başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir