Şükür Duası Hayatınıza Anlam Katacak

Şükür Duasının Mucizelerine Herkes Gibi Siz de Tanık Olmak İster misiniz?

Allah’ın kendisine bahşettiği her türlü nimet karşısında kulların tercih edebilecekleri iki seçenek vardır: Bu seçeneklerden birincisi “nankörlük”tür, diğeri ise “şükretmek”tir.

  • Şükretmek Rahmani bir duygudur ve kulluk bilincinin tezahürüdür. Nankörlük etmek ise şeytanî bir tavır olup insanları her bakımdan felakete sürüklemektedir.

Biz de bu yazımızda müminler için gerçek bir rahmet ve kurtuluş kapısı olan şükür duası hakkında bilgiler vereceğiz. Ancak dua sözlerine geçmeden önce şükür kavramı ve dua etme adabı hakkında bilgi vermenin isabetli olacağını düşünüyoruz.

Kuranı Kerim’de şükür kavramı nasıl geçmektedir?

Kuran-ı Kerim’de Allah’a hamd etmek ve şükürde bulunmak hakkında önemli açıklamalar yapılmıştır. Aşağıda Kuran-ı Kerim’de şükür kavramına nasıl bakıldığı ayetler ışığında izah edilmiştir:

Tüm varlıklar Allah’ı hamd eder

Kur’an-ı Kerim’e göre bütün varlıklar kesintisiz biçimde yüce Allah’a hamd etmektedir. Ancak insanlar diğer varlıkların Allah’ı tesbih ettiğini görememektedir.

Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, Allah’ı tesbih ederler. O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz, onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz O, halimdir çok bağışlayandır. (İsrâ-44)

Yüce Allah’ın bize verdiği her türlü imkan ve iktidar için şükretmek gerekir

Burada ifade edilen imkan meselesi geniş anlamda düşünülmelidir. Yani Allah’ın kuluna lütfettiği maddi manevi her şey imkân olarak kabul edilmelidir.

Ayrıca Yüce Allah’ın bir kuluna iktidar vermesi de nimet olarak kabul edilmiş ve kişinin kendisine verilen iktidar için şükretmesi gerektiği belirtilmiştir.

Andolsun, size yeryüzünde imkân ve iktidar verdik.  Sizin için orada birçok geçim imkânları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz! (A’râf-10)

Allah’ın bahşettiği her şey için şükretmek icap eder

Kişinin annesinin karnından sağ salim çıkması ve ona duyu organlarının verilmesi hamd etmesini gerekli kılar.

Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. (Nahl-78)

Allah’ın verdiği her türlü nimet için şükretmek gerekir

Yediğimiz ve içtiğimiz her şey Allah’ın lütfunun eseridir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bize verdiği rızıklar için devamlı şükürde bulunmak gerekir.

Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi? (Yâsîn-73)

Anne babaya da şükredilmesinin hikmeti

Kuran-ı Kerim’de defalarca sadece Allah’a hamd edilebileceği ve başka hiçbir varlığın hamd edilmeye layık olmadığı dile getirilmiştir. Ancak Kuran’da anne babaların büyük emeğinden ötürü onlara da şüküredilebileceği ifade edilmiştir. Bu husus İslam dininin anne babaya verdiği önemi ifade etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek  karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur.  (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.” (Lokman-14)

Melekler de Allah’a hamd eder

Melekler daima Allah’ı tesbih ederler ve Allah’a şükürde bulunurlar. Ayrıca melekler yeryüzünde bulunanlar için yüce Allah’tan bağışlanma dilerler.

Neredeyse gökler (O’nun azametinden) üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise, Rablerini hamd ile tespih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.(Şûrâ-5)

Kuranı Kerim’de ayrıca Hz Nuh, Hz Süleyman ve Hz Davud’un yüce Allah’a şükrettikleri de ifade edilmiştir.

Şükür duası okumak için abdestli olmak şart mıdır?

Şükür duası okumak için abdesti olma şartı yoktur. Bu dua müminler tarafından her zaman okunabilir. Yeter ki dua edilen ortam dua etme adabına aykırılık teşkil etmesin. Bunun dışında kişi Allah’ın kudretini ve azametini her aklına getirdiğinde şükür duasını okuyabilir.

Ancak herhangi bir olay üzerine kişi şükür duası okuyacaksa önceden abdest alması ve huşu içinde dua edebileceği yalnız bir ortama çekilmesi elbette ki çok daha faziletli olacaktır.

Elhamdülillah demek tek başına şükür duası hükmünde geçer mi?

Elhamdülillah ifadesi Allah’a hamdetmenin ve şükürde bulunmanın en kısa ve en etkili biçimde ifade edilmiş halidir. Bu lafız tek başına dua hükmünde kabul edilir. Kişinin gün içinde sık sık Elhamdülillah demesi dua ve zikir yerine geçer.

Ancak büyük alimler şükretmenin içten ve samimi duygularla yapılabilmesi için farklı dualara da müracaat edilmesini önermişlerdir. yani Elhamdülillah demek tek başına şükür duası kabul edilse de farklı ve etkili sözlerle Allah’a hamd etmek de müminlere yakışan güzel davranışlar arasındadır.

Şunu da Okuyun: Tılsımlı Dua

Şükretmenin faziletleri nelerdir?

Şükretmek müminlerin günlük yaşamlarında, ruhsal durumlarında ve imanlarını sağlamlaştırma konusunda sayısız fazilete ve hikmete sahiptir. Bu hususta büyük alimler şu görüşleri beyan etmişlerdir:

  • Devamlı Allah’a şükreden bir mümin Yüce Rabbinin büyüklüğünün farkına varır ve böylece kendisini her türlü günahtan uzak tutmayı başarır.
  • Şükür duası okuyan müminler İnşallah hiçbir ruhsal problemle karşılaşmaz.
  • Şükür duasının devamlı okunduğu evlerde aile geçim sıkıntısı yaşamaz ve İnşallah yoksulluk ile sınanmaz.
  • Şükür duasını okuyan kişilerin dilek ve hacet duaları Allah’ın izniyle daha kolay kabul görür.

Şükür duası ayrıca kişinin hırsının ve nefsinin kölesi olmasına engel olur. Bu kutsi duayı devamlı okuyan kişiler dünyadaki her şeyin gelip geçici olduğunu, buna karşılık bâki kalanın yalnızca Yüce Allah olduğunu kabul eder. Bu bakış açısı ise müminlere muazzam bir dayanma gücü ve sabır verir.

Farklı konularda okunan şükür dualarını sözleri

İslam medeniyetinde birbirinden farklı şükür duaları okunmaktadır. Bu duaların hepsi de sahih dualardır ve gönül rahatlığıyla okunabilir. Ancak hangi şükür duasının hangi konuya binaen okunacağını bilerek hareket etmek elbette ki daha hayırlı olacaktır.

Kadim dua kitaplarında geçen şükür duaları konularına göre şöyle verilebilir:

Nimete kavuşunca okunan şükür duası

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi evzi’ni en eşküra ni’meteke’llti en’amte Aleyna ve ala validyye vea’mel salihin terdahü ve edhılni bi rahmetike fi iba dike’s-salihin (amin)

Nimete kavuşunca okunan şükür duasının Türkçe karşılığı

Ya Rabbi! Bana, anneme ve babama ihsan ettiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın ameller yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni Salih kulların arasına kat.

Kişiyi her türlü kötülükten uzak tutan şükür duası

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ne’ûzü bike min şerri meste’âzeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente’l Müsteân, ve aleyke’l belâğ, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. (amin)

Duanın Türkçe meali

“Allah’ım, Peygamberin Muhammed’in (sav) senden istediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed’in (sav) sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahret muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.”

Sabah ve akşam birer defa okunması tavsiye edilen şükür duası

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rab, lekel hamdu kema yenbaği li celali vechike ve li azimi sultanike. (amin)

Şükür duasının Türkçe karşılığı:

“Ya Rabbim, senin varlığının celaline ve senin hâkimiyetinin büyüklüğüne yaraşır şekilde sana şükürler olsun.”

Farklı konulara dair sözlerini verdiğimiz bu şükür duaları şükretmenin sadece belli koşullar altında edilebileceği düşüncesini uyandırmamalıdır. Aksine bilinçli bir mümin hayatının her aşamasında şükretmeyi asla ihmal etmemelidir.

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

 

Dilerseniz Nasıl Dua Edilir başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir