Sekine Duası 6 Esma ile Okunan Manevi Bir Anahtardır, Hayırlara Vesiledir!

Sekine duası nedir, niçin okunur?

Sekine duası İslam dünyasında yaygın biçimde okunan ve hayırlı sonuçlarına sayısız defa şahit olunan etkili bir dilek duasıdır. Bu tesirli duayı okuyarak murad ettiği hedeflere ulaşan çok sayıda müminin ibret verici anlatımları bulunmaktadır. Başta Bediüzzaman Sait Nursi olmak üzere pek çok büyük alim de eserlerinde bu duaya yer vermiştir ve müminlerin okuması için tavsiyede bulunmuştur.

Sekine kelimesi “sakinleşmek, huzuru bulmak, imanı kuvvetlendirmek” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Ancak sekine duası sadece ruhsal sıkıntıların giderilmesi için okunan bir dua değildir. Müminlerin ihtiyaç duydukları her konuda bu duayı okuyabilecekleri belirtilmiştir. Büyük alimler bu hususta sekine duasının “her kapıyı açabilecek manevi bir anahtar” görevi taşıdığını ifade etmektedir.

Sahih dua kitaplarına bakıldığı zaman sekine duasının şu hususlarda okunabileceği belirtilmektedir:

 • Rızık duası hükmündedir. Helal yoldan büyük kazanç elde etmeyi sağlar.
 • Özel hayatta arzulanan dileklerinin gerçekleşmesini temin eder.
 • Unutkanlığın giderilmesini sağlar. Zihnin güçlenmesine vesile olur.
 • Her türlü ruhsal problemin, vesvesenin ve depresyonun ortadan kalkmasını sağlar.
 • Zararlı alışkanlıklardan kurtulmaya vesile olur.
 • Kaza belaların def edilmesini sağlar.
 • Şifa duası hükmünde okunur ve Allah’ın izniyle sağlıklı bir yaşama kavuşmayı temin eder.

İfade ederken bu hususlar dışında müminler her türlü dilek ve hacetin gerçekleşmesi için bu duaya müracaat edebilirler.

Sakine duası okumadan önce sesli veya sessiz şekilde niyet edilmelidir

Duaların yerini bulması için dua öncesinde niyet etmek büyük önem taşımaktadır. Esasında yüce Allah kulunun niçin kendisine el açtığını bütün ayrıntılarına kadar bilmektedir. Zira yüce Allah, Âlim olandır ve hiçbir şey onun için gizli değildir. Ancak müminin duasının niyetini ifade etmesi bu husustaki kararlılığını ifade eder yani el açan kulun beyanı olarak kabul edilir. Bu bakımdan duaların niyet kısmı asla ihmal edilmeyecek kadar önemlidir.

Sekine duası öncesinde kişi hangi konuda dua ediyorsa birkaç cümle ile sesli olarak niyet getirilebilir. Eğer buna imkan yoksa kişi sessiz olarak niyetini içinden geçirebilir. Duaların niyetinin sesli de sessiz de olabileceği pek çok dua kitabında geçmektedir.

Sekine duasını vakit öğleyi bulmadan okumak gerekiyor

Büyük alimler sekine duasının makbul kabul edildiği vakitler konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Ancak bu görüşler içinde en yaygın ve güvenilir olanı duanın sabahın erken saatlerinde okunmasıdır.

Müminler günün ilk çeyreğinde yani sabah namazı ile öğle namazı arasındaki herhangi bir vakitte sekine duasını okuyabilirler. Yani vakit öğleyi bulmadan duanın niyaz edilmiş olması tavsiye edilmektedir. Tabi dua sözleri ne kadar erken vakitte okunursa o kadar isabetli olacaktır. Çünkü sabahın erken saatleri pek çok kaynakta “dualar için makbul vakitlerden biri” kabul edilmektedir.

Sekine duası okunan günlerde bir miktar sadaka vermek zorunlu mudur?

İslam tarihi boyunca sekine duası okuyan müminlerin güçleri elverdiği ölçüde bir miktar sadaka verdikleri görülmektedir. Bu zorunlu bir uygulama değildir. Sadaka vermeden de bu duayı okumak ve duanın muazzam faziletlerine şahit olmak mümkündür.

Ancak sadaka vermenin müminlerin hayatında her türlü kaza belanın def edilmesini sağladığı, malın bereketlenmesine vesile olduğu ve duaların daha hızlı kabul görmesini temin ettiği de bilinmektedir.

Bu itibarla günümüzde de sekine duası okuyan müminlerin bu güzel davranışı devam ettirerek bir miktar sadaka vermeleri İnşallah daha hayırlı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Sekine duasının sözleri nelerdir?

Sekine duası bir terkiptir. Yani duanın içinde pek çok farklı bölüm vardır. Dua okunurken bu bölümlerde geçen bütün sözlerin eksiksiz biçimde okunması büyük önem taşımaktadır.

Sekine duası içinde şu bölümler bulunmaktadır:

 • Besmele-i Şerifin okunması (Duaya başlarken 1 defa okunur. Sonraki bölümlerde ise 19 ayetten önce de niyaz edilir. Yani toplamda 20 defa besmele okunmaktadır.)
 • İstiğfar edilmesi (7 kere)
 • Peygamber Efendimize salavat getirilmesi (7 defa)
 • Allahu Ekber denilmesi (10 kere)
 • 19 ayeti kerimenin birer defa okunması (Her ayetten önce Besmele-i Şerif çekilir ve yüce Allah’ın güzel isimlerinden 6 esma okunur.)

İfade edilen bu teşkil sırasına göre sekine duasının tam sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Estağfirullah

Estağfirullah

Estağfirullah

Estağfirullah

Estağfirullah

Estağfirullah

Estağfirullah

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe kane tevvaben rahime

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe kane gafuran rahime

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Fe innallahe kane afüvven kadira

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe kane semian besira

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe kane alimen hakime

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe kane aleyküm rakibe

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Ve yen surakellahu nesran azize

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnne hızballahi humül gâlibûn

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe huvel kaviyyül aziz

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe huvel ganiyyül hamid

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hu

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Hasbünallâhu veni’mel vekîl

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

La yeh zünühümül fezeul ekber

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İyyake na’budü ve iyyake nestain

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Velhamdü lillahi rabbil alemin (amin)

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir