Özgüven Eksikliğini Aşma Yolunda En Etkili Taktikler

Özgüven Eksikliği Hususunu Bu Makale ile Çözeceksiniz!

Özgüven eksikliği, insanların hayatını adeta bir çıkmaza sokan, onların yaşam kalitesine darbe vuran ve kişinin önünü tam anlamıyla görememesine sebebiyet veren ilginç bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın temelinde şüphesiz ki birçok etken olmasına rağmen, en önemli etkenlerden biri çocukluk yıllarında yaşanan olaylardır.

Bu yazımızda özgüven eksikliği konusunda 7 hayati bilgiden bahsederek, içinde bulunduğunuz özgüven eksikliğini hangi şekillerde telafi edebileceğinizi detaylandırmaya çalışacağız. Eğer şimdiye kadar özgüven eksikliği konusunda aşağıdaki maddelere benzer maddelerle karşılaştıysanız, size tavsiyemiz yine de bu 7 maddeyi sindirerek ve içselleştirerek kavramaya çalışın.

Özgüven Eksikliği Hakkında 1. Bilgi: Hata ve Utanç İlişkisi Doğru mu?

 • Hata yapmak, utanç duymayı gerektirir mi?

Özgüven eksikliği konusunda insanların en çok karşılaştığı duygulardan biri, “acaba hata yaparsam rezil olur muyum” hissiyatıdır. Oysaki hataların insani bir davranış olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak ve her insanın hayatı boyunca mutlaka ama mutlaka hata yapması gerektiğini düşünürsek, hata yapmanın utanç duymamıza ve bu utancın da özgüven eksikliğine sebebiyet vermesine yol açmamış oluruz.

 • Evet hatalar insanların çevresindeki diğer insanlardan çekinmesine ve utanç hissetmesine sebebiyet verir, bu utanç duygusu ise özgüven eksikliğine kapı aralar.

Eğer temeldeki düşüncemizi doğru bir şekilde yapılandırıp her insanın hata yapabileceği gerçeğini kendimize etraflı bir şekilde anlatabilirsek ve zihnimizi bu konuda ikna edebilirsek, bundan sonraki hayatımızda hataların özgüven eksikliğine sebebiyet vermesine engel olmuş oluruz.

Bu konuda, “hatalar insanidir tekrarı şeytanidir” şeklinde bir özdeyiş vardır; bu özdeyiş güzel olmakla birlikte doğru değildir. Çünkü hatalar insanidir tekrarı da insanidir. Hata yapmaktan korkmayın ve başkalarının ne düşüneceğine takılmadan yolunuza devam edin.

Özgüven Eksikliği Hakkında 2. Bilgi: Geçmişin Prangası

 • Geçmişin prangası kırılabilir mi?

Yazımızın giriş kısmında da dile getirdiğimiz gibi, insanların özgüven eksikliği hissetmesinin temel nedenlerinden biri, çocukluk yıllarında geçirmiş oldukları kötü deneyimler ve sıkıntılı yaşantılardır.

 • Biz buna, elimizi kolumuzu bağlayıp bizi yolumuza devam etmekten alıkoyduğu için, “geçmişin prangası” adını taktık. Peki, geçmişin prangası şeklinde tarif ettiğimiz ve önceki yıllarda yapmış olduğumuz hatalardan kaynaklanan bu kötü anılar, telafi edilebilir mi? Yani geçmişin prangası kırılabilir mi?

Evet, insan hayatının bir çizgi şeklinde sürekli seyir halinde olduğunu düşünürsek ve insanoğlunun hayatı boyunca değişik aşamalardan ve merhalelerden geçtiğini anlarsak, geçmişin prangası dediğimiz handikapın da üstesinden kolaylıkla gelebiliriz.

İnsan, geçmişine takılmadan ve önceki hayatında yapmış olduğu yanlışların telafi edilebileceğini bilerek yoluna devam etmelidir. Şimdi lütfen geçmişinizde sizi engelleyen ve şimdiki hayatınızda alıkoyan yaşantılarınızı düşünmeye başlayın ve (umut ile) bu yaşantıların alt edilebileceğini bilin.

Özgüven Eksikliği Hakkında 3. Bilgi: Aşağılık Kompleksi Nedir?

 • Neden aşağılık kompleksi duyulur?

İçinde yaşadığımız toplumda aşağılık kompleksi denen psikozun neredeyse bütün insanlarda olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Çünkü içinde bulunduğumuz toplumda ve aile ortamında, neredeyse bütün insanlar aşağılanır ve küçümsenir.

 • Haliyle bu aşağılanma ve küçümsenme olgusu, bizde aşağılık kompleksinin gelişmesine sebebiyet verir. Peki aşağılık kompleksi nasıl çözüme kavuşturulabilir?

Evet, her insan içten içe ‘sen falanca kişiden daha yetersiz ve daha donanımsız birisin’ şeklinde konuşur. Yani iç sesimiz bizi başkalarından daha küçük ve daha yetersiz olduğumuz konusunda ikna etmeye çalışır. İşte iç sesimizin bize sürekli bir şekilde vermiş olduğu bu telkinler, bizdeki özgüven eksikliğine ve aşağılık kompleksine kapı aralar.

Öyleyse aşağılık kompleksine kapıldığımız her anımızda kendimizi denetleyerek iç sesimize ket vurmalı ve aslında yetersiz biri olmadığımızı kendimize hatırlatmalıyız.

Özgüven Eksikliği Hakkında 4. Bilgi: Aslında Herkes Özgüven Eksikliği Duyar mı?

 • Kimin özgüven eksikliği yok ki!

Çevrenize şöyle bir baktığınızda, özgüven eksikliği içinde olmayan herhangi bir insanla karşılaşabilir misiniz?

Asla! Çünkü neredeyse bütün insanlar içten içe özgüven eksikliği duyar ve bu rahatsızlığın kendisinde oluşturduğu içsel kaygılarla mücadele etmeye çalışır. Peki, her insanın aslında özgüven eksikliği hissettiği ve yaşadığı gerçeği, bize özgüven eksikliği konusunda nasıl bir fayda sağlayabilir? Şöyle:

 • Eğer sadece bizim özgüven eksikliği yaşamadığımız gerçeğinin farkına varırsak ve iletişim içinde olduğumuz bütün insanların bir şekilde özgüven sorunu yaşadığını fark edersek, iletişim halindeyken daha rahat ve daha özgür davranmaya başlayabiliriz.

Aslında bu konu, uzun uzadıya anlatılması ve tarif edilmesi gereken, özgüven sorunu yaşayan bütün insanların farkına varması şart olan önemli bir maddedir. Bu maddeyi ilerleyen yazılarımızın birinde daha detaylı bir şekilde inceleme sözü vererek şimdilik 5 madde ile devam etmek istiyoruz:

Özgüven Eksikliği Hakkında 5. Bilgi: Vücudun Beyne Etkisi ve Spor

 • Sporun gücü…

Spor yapmanın, insanların özgüvenine olumlu ve ciddi anlamda katkı sağladığı, yapılan bilimsel araştırmaların ortak verisidir. Çünkü spor yapan insan hem bedensel hem de psikolojik olarak rahatlar. Bu sayede özgüven eksikliğinin telafi edilmesi yolunda önemli adımlar atılmış olur.

 • Spor yapan insanın bedeninde daha doğrusu beyninde gerçekleşen en önemli olay, insanın özgüven ve cesaret duygularının artmasına vesile olan, halk arasında mutluluk hormonu şeklinde bilinen serotonin hormonunun artmasıdır. Evet, insan spor yaptığında beyinde serotonin hormonu artar ve bu hormon insanın daha özgüvenli olmasını sağlar.

Birçok araştırma, insanın kendisini daha özgüvenli hissettiği anlarda beynindeki serotonin hormonunun da yükseldiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla serotonin ile özgüven arasında sıkı bir ilişki vardır ve serotonin hormonunu artıran en güçlü yöntemlerden biri de spor yapmaktır. Öyle ise spor yapan insanların çok daha özgüvenli olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür.

Özgüven Eksikliği Hakkında 6. Bilgi: Vücudun Değişimi Beyni de Değiştir mi?

 • Vücut-beyin dengesi

Özgüven konusunda çok az insanın bildiği ve yine çok az insanın hayata geçirdiği önemli bilgilerden biri de “beden ile zihin arasındaki ilişki”dir. İnsan zihninin insan bedenini denetlediği ve kontrol ettiği bilinen bir gerçektir, fakat insan bedeninin de insan zihnini kontrol ettiği çok fazla bilinmez. Evet, aslında beyin bedeni kontrol ettiği gibi; beden de beyni kontrol eder.

 • Şimdi kendinizi başı dik bir hale getirin, omuzlarınızı gerin ve göğsünüzü kabartın. Vücudunuzu tamamen dinç ve enerji ile dolu hissedin. Bu durumu birkaç dakika boyunca devam ettirdiğinizde, zihninizin bu duruma adapte olacağını ve kendisini özgüvenli hissedeceğini rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz.

Öyleyse bitkin, yorgun, özgüvensiz ve cesaretsiz hissettiğiniz anlarda bile, beden duruşunuzu ve tavrınızı değiştirerek zihninize olumlu telkinler ve mesajlar verebileceğinizi bilmelisiniz. Çünkü beden zihin ile daimi bir ilişki içerisindedir ve ikisinin de aynı şeyi yapması gereklidir.

Özgüven Eksikliği Hakkında 7. Bilgi: Herkes Sadece Kendisini Düşünür!

 • Kendini düşünür herkes, seni değil!

Bu dünyada herkesin kendisini veya kendisiyle ilgili kavramları düşündüğünü herkes bilir. İsterseniz siz kendinizi hesaba katarak şöyle bir düşünün: Gün içerisinde en çok düşündüğünüz kişi kim? Tabii ki kendiniz.

Çünkü insan yavrusu, içindeki doğal eğilimi sebebiyle kendisini ve kendisi ile ilgili kavramları düşünmek zorundadır. Sadece siz böyle değilsiniz, bütün insanlar böyledir. Kısaca insanların tamamı gün içerisinde sadece ve sadece kendisi ile ilgili olaylara, kavramlara, duygulara ve düşüncelere odaklanır.

Peki bu bilgi özgüven eksikliği konusunda bize nasıl yardımcı olabilir? Şöyle:

 • Aslında her insanın sadece ve sadece kendisini ve kendisiyle ilgili olayları düşündüğünü anladığımızda, kendimizi daha özgür ve daha güvende hissederiz. Çünkü özgüven eksikliğinin temel etkenlerinden biri, “başkaları bizim hakkımızda ne düşünür” endişesidir. Oysaki başka kişilerin bizim hakkımızda neredeyse hiç düşünmediğini anladığımızda, bu endişeden kurtulup rahat nefes almaya başlarız.

Sanki başka insanların başka işleri yok da gece gündüz bizi düşünmeye odaklanıyorlar. Siz gün içerisinde başka insanları ne kadar düşünüyorsunuz ki? Örneğin birlikte vakit geçirdiğiniz insanlardan birini düşünün ve bu çıkarımı ona göre yapın. Göreceksiniz ki her insan gibi siz de sadece kendinizle ilgili konulara odaklanıyorsunuz.

Öyleyse rahatlamanın vaktidir, çünkü diğer insanlar benim hakkımda ne düşünür endişesinden kurtularak özgürlüğü ve özgüvene doğru yelken açabilirsiniz.

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir