Özgüven Eksikliği Testi, 50 Muhteşem Soru ve Açıklamaları

Bu Özgüven Eksikliği Testinin Sonuçları Size Yol Gösterecektir

Günümüz toplumunda ve yaşadığımız yaşam koşullarında birçok insanın özgüven eksikliği içerisinde olduğunu zaten bilmekteyiz. Çünkü günümüz toplumu ve içinde yaşadığımız coğrafyada yer alan yaşam koşulları, maalesef özgüven eksikliğini beslemekte ve sosyal ilişkilerimizde özgüven eksikliğinin her geçen gün artmasına sebebiyet vermektedir.

Dolayısı ile özellikle Türkiye toplumunu düşündüğümüzde, birçok insanın (hem de beklediğimizden ve tahmin ettiğimizden çok daha fazla insanın) özgüven eksikliği içerisinde yaşadığını, fakat bunu bir şekilde gizlemeye ve saklamaya çalıştığını rahatlıkla gözlemleyebiliriz.

İşte özgüven eksikliği anlamında böylesine sıkıntılı bir toplumda özgüven kazanmak ve cesaret sahibi olmak, gerçekten oldukça zor bir durum ve özgüven eksikliğinin üstesinden gelmek, başarılması oldukça meşakkatli olgulardan biri.

Bu anlamda size 50 adet “Özgüven Eksikliği Testi” hazırlayıp konu ile ilgili kendinizi ölçmenizi ve değerlendirmenizi sağlamaya çalıştık. Bununla birlikte “Özgüven Eksikliği Testi” içerisinde, aynı zamanda oldukça önemli ve hayati bilgilerle özgüven yolculuğunuzda size katkı sağlamaya gayret gösterdik.

Evet aktaracağımız 50 adet “Özgüven Eksikliği Testi” sadece sıradan bir teste vereceğiniz cevaplar şeklinde değil, aksine yeri geldiğinde özgüven ve cesaret konusunda oldukça açıklayıcı ve doyurucu bilgilerle de dolu olacak.

Bunu gerçekleştirirken “Özgüven Eksikliği Testi” olarak sunacağımız 50 adet test sorusunu farklı bir renkte, yapacağımız açıklamaları ise farklı bir renkte sunmaya çalışacağız. Ta ki siz değerli okurlarımız test soruları ile açıklama kısımları arasında gidip gelmekte zorlanmayasınız. Ayrıca açıklama kısımlarını parantez içerisine alarak isteyen okurların sadece teste odaklanabilmesini de sağlamaya çalıştık.

Fakat size tavsiyemiz, sadece soruları çözmek yerine aynı zamanda açıklama kısımlarını da okumanız yönünde olacaktır.

Özgüven eksikliği testini çözüp bitirdikten sonra, kendinizin özgüven anlamında hangi seviyede olduğunuzu da rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Testin sonuç kısmını yazının sonlarına doğru açıklamaya çalıştık ve aldığınız puanın değerlendirmesini de izah etmeye gayret gösterdik.

“Özgüven Eksikliği Testi” adı altında sunduğumuz bu 50 adet sorunun aslında iç dünyanıza yapacağınız çok önemli ve hayati bir yolculuk anlamına geldiğini de bilmelisiniz ve bu bilinç ile soruları mümkün mertebe doğru bir şekilde cevaplamaya ve kendinizi bu şekilde değerlendirmeye tabi tutmaya çalışmalısınız.

Önemli Not: Aktarmış olduğumuz test soruları aslında soru kalıbında olmasa bile, siz soruları soru kalıbında imiş gibi algılayıp öylece evet ya da hayır cevabını vermeye çalışmalısınız.

İşte “Özgüven Eksikliği Testi” olarak aktardığımız 50 adet test sorusu, lütfen bu sorulara cevap verirken her bir soru üzerinde düşünmeye ve etraflı bir şekilde düşündükten sonra cevap vermeye çalışın:

Özgüven Eksikliği Testi, 1-20 Arasındaki Sorular

1- Kendimi başarılı bir insan olarak görüyorum.

 • (Bu soruya cevap verirken başarının genel bir olgu olduğunu düşünmeye çalışmalısınız ve kendinizi herhangi bir konuda başarılı görüyorsanız, sorunun cevabına evet demelisiniz. Fakat kendinizi herhangi bir konuda başarısız ve yetersiz hissediyorsanız cevabınız hayır olacaktır.)

2- Başkalarının yanında heyecanımı kontrol edebilirim.

 • (Evet, heyecan kontrolü, özgüven eksikliğinin belki de belirleyici sorularından biridir ve bu anlamda kendinizi ciddi şekilde değerlendirdikten sonra bu sorunun cevabını vermenizi istiyoruz.)

3- Seçimlerimde başkalarına bağımlı değilimdir.

 • (Özgüven eksikliği yaşayan insanların genellikle dıştan denetimli ve dışa bağımlı olduklarını; özgüvenli insanların ise çoğunlukla içten denetimli ve bağımsız olduklarını biliyor olmalısınız.)

4- Yaşamdaki zorluklarla baş edebilirim.

 • (Özgüven eksikliği yaşayan insanların zorluklarla baş etme potansiyelinin oldukça düşük olduğunu ve herhangi bir handikap ile karşılaşmaları halinde hemen pes etmeye ve vazgeçmeye eğilimli olduklarını rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz.)

5- Benim için aşılamayacak sorun yoktur.

 • (Sadece bu soruya bile evet cevabını vermeniz, özgüven yolculuğunuzda son derece ileri bir konumda olduğunuzu ve bu yolda bayağı bir mesafe kat etmiş olduğunuzu gözler önüne serer.)

6- Başkalarının görüşlerine saygı gösteririm.

 • (Başkalarının görüşlerine saygı gösterme hususu, muallakta olan ve net olmayan bir soru olmasına rağmen, bu soruyu cevaplarken mümkün mertebe kendi iç dünyanızdan yola çıkıp farklı insanlara karşı nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğunuzu ve onların görüşleri hususunda nasıl bir yol izlediğinizi anlamaya çalışın.)

7- Çevremde yeteri kadar güvenebileceğim insan vardır.

8- Sosyal etkinliklere katılmaktan çekinmem.

 • (Özgüven eksikliği, çoğu zaman kişinin içe kapanık olması şeklinde ortaya çıkar ve bu problemi yaşayan birçok insan, dışa dönük olmak yerine içe kapanık olmayı tercih eder. Bu anlamda sosyallik yerine yalnızlığı ve bireyselliği tercih eden birçok insanın özgüven eksikliği yaşadığı bilinen bir gerçektir.)

9- Verdiğim kararların arkasında dururum.

 • (Özgüven problemi olan insanların bazı konularda vermiş olduğu kararlardan hemencecik vazgeçebildiklerini ve bunun da otoriteye itaat şeklinde algılanması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu anlamda vermiş olduğu kararların arkasında durabilen mücadeleci bir ruha sahip olan insanlar, daha az güvenlidir, demek mümkündür.)

10- Kendi kendime yetebileceğime inanırım.

 • (Bir insanın kendi kendine yetebilmesi, Özgüven Dağı’nın en tepesine tırmanması anlamına gelir ve bunu başarabilen insanlar kendini aşmış ve gerçekleştirmiş insanlardır.)

11- Aktif birisi olduğumu düşünürüm.

 • (Herhangi bir sosyal aktiviteye katılmak yerine yalnızlığı ve yalıtılmışlığı tercih eden insanların özgüvensiz olduğunu, bunun yerine aktif bir şekilde sosyal hayata atılan ve insanların içine girip faaliyet göstermeye çalışan kişilerin ise özgüvenli olduklarını söylemek mümkündür.)

12- Satın aldığım ucuz bir şeyi geri vermektense zarara katlanarak kullanmayı tercih etmem.

13- Anlamadığım konularda başkalarına soru sorabilirim.

 • (Özgüven eksikliği testinin en önemli sorularından biri olan bu soru, aslında kişinin kendisini tespit etmesi anlamında oldukça manidar ve yol gösterici bir sorudur. Çünkü bu problemi yaşayan insanların başkalarına doğru dürüst soru bile soramadıkları defalarca gözlemlenen ve yapılan araştırmaların da ortaya koyduğu bir gerçekliktir.)

14- Yeni girdiğim ortamlara uyum sağlarım.

15- Kendimle barışık bir insanım.

16- Gerektiğinde sonuna kadar hakkımı savunurum.

 • (Birçok insanın günümüz toplumunda geri adım atmak gibi ilginç bir davranış sergilediğine muhtemelen siz de şahit olmuşsunuzdur ve bunun temelinde de özgüven eksikliğinin yattığını büyük olasılıkla siz de anlamış olmalısınız. İşte gerektiğinde sonuna kadar hakkını savunma konusu ile ilgili olan bu soru, bu anlamda özgüven eksikliği testinin önemli bir yapısıdır.)

17- Her gün yeni bir şey öğrenmem gerktiğine inanıyorum.

18- Kendimi rahat bir şekilde ifade edebilirim.

 • (Özgüven eksikliği testinin en değerli ve en önemli sorunlarından birinin bu soru olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü bu problemi yaşayan insanların topluluk önünde konuşma fobisinin tavan yaptığını bilmekteyiz ve bu sıkıntı ile karşı karşıya kalan insanların topluluk önünde konuşurken kendilerini rahat bir şekilde ifade edemedikleri çok net bir şekilde ortaya çıkar.)

19- Kendimi ve başkalarını olduğu gibi kabul ederim.

 • (Özgüven eksikliği yaşayan insanların her seferinde kendileriyle çatıştıkları ve kendilerine “ben neden böyleyim ve bu sıkıntı neden beni buldu” gibi sorular sordukları, yapılan araştırmaların ortaya koyduğu bir bilimsel verilir. Bu nedenle bu hastalık ile yüzleşen insanlar genellikle kendilerini de başka insanları da olduğu gibi kabul etmek yerine daima şikayet mekanizması ile hareket ederler.)

20- Bir ortamda kendimi ikinci plana atılmış gibi hissetmem.

Özgüven Eksikliği Testi, 21-40 Arasındaki Sorular

21- Sorumluluk almaktan çekinmem.

 • (Herhangi bir konuda sorumluluk almak, özgüven eksikliği yaşayan insanların kolay bir şekilde yapabilecekleri bir olgu değildir. Bu nedenle özgüven eksikliğinin kişinin elini kolunu bağlayıp sorumluluk almaktan uzak bir noktaya götürdüğünü siz de gözlemlemiş olmalısınız.)

22- Diğer insanların eleştirilerini anlayışla karşılayabilirim.

23- Sıkıntılı anlarımda bile olumlu düşünmeye çalışırım.

 • (Özgüven hususunda sorunu olmayan insanların “güneşin doğduğu her ufukta, umuda gidecek bir yol bulunur” mısralarında olduğu gibi umut dolu oldukları ve her anlamda pozitif düşünüp çıkar bir yol bularak rahatladıkları bilinir. Oysaki özgüvensiz olan insanların olumlu düşünmek yerine sürekli negatif düşünce yapıları ile hem kendilerini hem de diğer insanları demoralize ettikleri bilinmektedir.)

24- Ön plana çıkmaktan korkmam.

 • (Kişinin ön plana çıkma arzusu, aslında önceki test sorularından birinde geçen topluluk önünde konuşma yeterliliği ile yakından ilgilidir ve bu anlamda ön plana çıkma hususunda özellikle kendinizi rahat ifade edip edememe hususunu düşünmenizi ve bu doğrultuda soruyu cevaplamanızı tavsiye ederiz.)

25- Ebeveynlerimin beni sevdiğini hissediyorum.

26- Başka insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilirim.

 • (İletişim kurma yeteneği, özgüven eksikliği ile doğrudan ilgilidir ve bu anlamda bu test sorusunun da oldukça açıklayıcı ve doyurucu bir yapıya sahip olduğunu söylemeliyiz Bu nedenle bu soruya cevap verirken kendinizi iyice ölçüp biçerek cevap vermenizi öneririz.)

27- Değerli birisi olduğuma inanırım.

28- Tanımadığım bir ülkeye bilet kazansam ya da size böyle bir bilet verilse, yalnız gitmekten korkmam.

İlginizi Çekebilir: Özgüven Eksikliğini Aşma Yolunda Etkili Taktikler

29- Düşüncelerimi ifade ederken başkalarından çekinmem.

 • (Kişinin kendi duygularını ve düşüncelerini başka insanlardan çekinmeden ve diğer insanlar ne der kaygısı hissetmeden ortaya koyması oldukça önemli bir yeterliliktir ve bu yeterliliği kazanabilen insanlar özgüven yolculuğunda varabilecekleri en güzel noktalardan birine gelmiş demektir.)

30- Kolay karar verebilirim.

 • (Özgüven eksikliği testinin çok değerli sorularından birinin de bu soru olduğunu söylemeliyiz ve bu sorunun aslında gizli bir şekilde kişinin özgüven durumunu ortaya koyduğunu ifade etmeliyiz. Çünkü özgüven eksikliği yaşayan insanların en çok karşı karşıya kaldıkları husus, oldukça tereddütlü bir yapıya sahip olmaları dolayısıyla vazgeçme ve cayma eğiliminde olmalarıdır. Bu nedenle kolay bir şekilde karar verebildiğinizi düşünüyorsanız, ciddi bir özgüven eksikliği yaşamıyorsunuz demektir.)

31- Lokanta, otobüs ya da caddedeki yabancılar arasında bana birinin dikkatle baktığını ya da kahkaha attığını zannetmem.

32- Kendimi severim.

33- Başka insanların övgülerini hak ettiğime inanırım.

34- Çabalarım çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanmaz.

35- Büyük kalabalıklar kafamı karıştırmaz veya beni korkutmaz.

36- Şu anda dolabımda eski püskü kıyafetler yerine daha yeni kıyafetler var.

37- Kendime sürekli aynada bakmam.

38- Yürürken ya da birini beklerken vücudumun duruşu diktir.

39- Çoğu zaman insanların benim hakkımda dedikodu yaptığını düşünmem.

40- Güvenlik kuvvetlerinden biri bana yaklaştığında kalbim daha hızlı atmaya başlamaz.

Özgüven Eksikliği Testi, 41-50 Arasındaki Sorular

41- Sosyal bir insan olduğuma inanırım.

42- Kolaylıkla arkadaş edinebilirim.

43- Sevdiğim kişiye aşkımı kolaylıkla ilan edebilirim.

44- Çoğu zaman kötü rüyalar yerine iç açıcı ve rahatlatıcı rüyalar görürüm.

45- Bir sorun ile karşılaştığımda çoğu zaman onu kendi başıma hallederim.

46- Acil durumlarda o “kara gün” için biriktirmiş olduğum param var.

47- İstediğim şeyleri elde etmek için mücadele edebilirim.

48- Başarısız olduğumda hemen pes etmem.

49- Özeleştiri yapabilirim.

50- Problemlerimin üstesinden gelebileceğime inanırım.

Evet, değerli okurlarımız, size 50 adet Özgüven Eksikliği Testi sunarak bu konuda kendinizi test etmenizi ve özgüven anlamında hangi aşamada olduğunuzu tespit etmeye çalışmanızı sağlamaya çalıştık. Şimdi de bu testin sonuçlarının nasıl yorumlanması gerektiğini ifade etmeye çalışalım, şöyle ki:

Dikkat ettiyseniz, test sorularının hemen hemen hepsi olumlu olarak bitmişti ve bu olumlu cümlelerin soru kalıbı olarak algılanması gerektiğini size ifade etmiştik.

Bu anlamda herhangi bir test sorusuna Evet cevabı verdiğinizi düşünelim ve 50 adet soru neticesinde kaç tane Evet cevabına sahip olduğunuzu hesaplamaya çalışalım.

Yani “Özgüven Eksikliği Testi” olarak sunduğumuz 50 adet test sorusundan kaç tanesine Evet cevabı verdiğinizi toplamalı ve bu toplamdan hareketle de aşağıdaki açıklamaları dikkatli bir şekilde okumaya ve anlamaya çalışmalısınız:

Özgüven Eksikliği Testi Puan Aralığı ve Yorumları

Almış Olduğunuz Puan:

 • 40-50: Eğer bu aralıkta bir puan aldıysanız, bu aralıkta bulunan puanın son derece değerli olduğunu ve özgüven konusunda çok güzel bir konumda olduğunuzu ortaya koyduğunu bilmelisiniz. Çünkü bu puan aralığında yer alan insanlar, genellikle özgüven konusunda herhangi bir problemi olmayan ve oldukça güzel bir psikolojik duruma sahip olan insanlardır.

 

 • 20-40 : Bu puana sahip olan insanlar, ortalama bir özgüvene sahiptir. Çünkü bu puan aralığı, kişilerin bazı konularda özgüven eksikliği yaşadığının; fakat bazı hususlarda ise özgüvenli bir şekilde hayat yolculuklarına devam ettiklerinin kanıtıdır. Böyle bir puan aldıysanız, Hayır cevabı verdiğiniz sorular bağlamında kendinizi yeniden test etmeli ve problemli olduğunuz hususları tespit edip onların üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Bu bağlamda kendinizi özgüven konusunda beslemeye ve daha dikkatli olmaya yönelik hareket etmelisiniz.

 

 • 10-20 : Bu puan aralığı, özgüven eksikliği hususunda sıkıntılı bir aralıktır. Çünkü böyle bir puana sahip olan insanlar, başkalarının yardımına ve desteğine ihtiyaç duyup hayat yolculuğunda kendi kararlarını alamayan özgüvensiz insanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat bu puan aralığı da kişinin özgüvenli olamayacağı anlamına gelmez, çünkü bu puanı alan kişi azim ve kararlılık ile özgüven kazanma yolculuğuna devam edebilirse, türlü türlü güzelliklerle karşılaşıp hayatına renk katabilecek bir kapasiteye sahip olabilir. Yani bu puan aralığı ümitsiz olmanızı gerektirecek bir puan aralığı değil.

 

 • 0-9 : Bu puan aralığı, çok nadir alınan bir puandır; ne var ki bu aralıkta bir puan aldıysanız, bu durumda bilgili bir kişiden (mesela bir psikiyatrdan, doktordan ya da bir din görevlisinden) yardım almanız gerektiği anlamına gelir. Hayatın korku, kaygı, tedirginlik ve endişe dolu geçmesini istemiyorsanız bir uzmandan yardım almayı ciddi bir şekilde düşünmeye başlamalısınız.

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir