Nikah Duası Hayırlı Evliliklere Vesile Olur, İnşallah

Nikahları kıyılan kadın ile erkeğin okumaları tavsiye edilen nikah duası

Nikahları kıyılan kadın ile erkeğin nikah merasimi bittikten sonra 4 rekat nafile namazı kılmaları ve ardından dua etmeleri inşallah evliliklerinin hayırlı geçmesine vesile olacaktır.

Nikahtan sonra bu duayı okuyan eşler arasında geçimsizlik olmaz, evliliklerinde her zaman sevgi-saygı hasıl olur. Karı kocaların muhabbetini artıran bu dua aynı zamanda hayırlı evlatlara sahip olmaya da vesile olur.

Nikahları kıyılan kişilere okumaları tavsiye edilen dua iki Kuran ayetinin (Furkan-74 ve Rûm-21) peş peşe okunmasından oluşur ve sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. (amin)

Ayetlerin Türkçe karşılığı

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. (Furkan-74)

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rûm-21)

İlginizi Çekebilir: Aile Huzuru İçin Okunan 3 Etkili Dua 

Nikah duası okuyacak kadın ile erkeğin dikkat etmesi gereken 5 önemli husus

  1. Nikah duası Kuran ayetlerine dayandığı için mutlaka abdest alınarak niyaz edilmelidir.
  2. Nikah duası evlenen kişilerin yakınları tarafından vekaleten de okunabilir. Ancak bu nispette önemli bir duanın evlenen kadın ve erkek tarafından bizzat okunması çok daha isabetli olacaktır.
  3. Nikah duası okuyan kişiler duadan sonra Nisa suresini okurlarsa inşallah duaya olan icabet artacaktır.
  4. Dini nikah yapan kişiler resmi nikah yapmanın yasal bir zorunluluk olduğunu bilmeli ve kanunların öngördüğü tarzda davranmalıdır.
  5. Dini nikah yapmak Hz Muhammed’in sünnetidir ve dini bir yükümlülüktür. Nikahsız ilişkilerin zina sayıldığı bilinmeli ve bu tarzdaki her türlü hareketten kesinlikle uzak durulmalıdır.

Nikah merasimi sırasında imam tarafından okunan nikah duası

İslami nikah bir din alimi veya aile büyüğü tarafından kılınır.

Dini nikahta nikahları kıyılacak kadın ile erkek hazır bulunmalıdır. Ayrıca nikaha en az 2 kişi şahit olmalıdır.

İmam önce besmele çekerek Kuran’dan birkaç kısa sure okur. Ardından kadına ve erkeğe nikahı kabul edip etmedikleri yönünde 3’er defa sorar. Hem kadından hem de erkekten 3’er defa “Evet” cevabını aldıktan sonra nikahı kıydığını şahitler huzurunda beyan eder.

Kadın nikah töreninde akrabalarından bir erkeğe vekalet verebilir. Bu durumda vekil olan kişi, kadının yerine nikahı kabul ettiğini ifade eder.

Nikah kıyıldıktan sonra imam tarafından şu dua okunur:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahummec’al hâzâ’l akde meymûnen ve mübâraken. Vec’al beynehumâ ülfeten ve mehabbeten ve kararan. Velâ tec’al beynehumâ nefraten ve fitnete ve firâran.

Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne deme ve Havva. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin  ve Hatîcetü’l-Kübrâ. Ve kemâ ellefte beyne Aliyyin ve Fâtimetü’z Zehra. Allahümme a’tı lehümâ evlâden sâlihan ve rızkan vâsian ve ömran tavîlen. (amin)

Nikâh duasının Türkçe karşılığı

Ey Allah’ım! Bu nikahı kabul et ve her iki taraf için mübarek eyle. Bu evlenen şahısların aralarına hiçbir fitne ve nefret koyma!

Allah’ım! Hz. Adem’e ve Hz. Havva’ya verdiğin bağlılık ve yakınlığı ve Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Hatice validemize, Hz. Ali ve Hz. Fatıma-i Zehra’ya verdiğin ülfet ve sevgiyi bu iki kimseye de ihsan eyle. (amin)

Nikah duası bittikten sonra Hz. Muhammed’e salavat getirmek ve Fatiha suresi okumak duaya olan icabeti arttırmaktadır.

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir