Muazzam Sonuçlar Doğuran Gece Okunacak Dualar

Gece Okunacak Bu Muhteşem Dualar Sayesinde Mucizevi Bir Değişim Yaşayacaksınız

Gece uyumadan önce okunacak duaların faziletini ve kıymetini bilseydiniz, bu duaların ne gibi özellikleri ve mucizevi değişimlere vesile olduğunun farkına varsaydınız, eminiz ki siz de gece uyumadan önce bu duaları hiç aksatmadan uygulamaya çalışır ve bu sayede hayatınızın değişmesine izin verirdiniz.

  • İşte bu bilinç ve bu farkındalık içerisinde size gece uyumadan önce okunacak dualardan bahsedeceğiz ve bu duaların ne gibi özelliklere ve ne gibi mucizelere kapı araladığını da detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Lütfen yazıyı dikkatli bir şekilde okuyup bütün işlem basamaklarına riayet ederek duaları uygulamaya gayret gösterin ve bu sayede mucizelere tanık olmaya başlayın.

Gece Okunacak Dualardan Biri Olan Her Muradı Gerçekleştiren Niyaz

“Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Başta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam olmak üzere bütün din büyükleri ve İslam alimleri, gece okunacak dualardan biri olarak yukarıda verdiğimiz bu duayı okumuşlar ve bu duanın her türlü muradın gerçekleşmesi için okunabilecek bir iksir-i azam olduğunu ifade etmişlerdir.

  • Öyle ki bir kişi bu duayı her gece uyumadan önce okursa ve bunu adet haline getirip en az 1 ay boyunca devam ettirirse, o kişinin çevresindeki insanlar tarafından takdire şayan bir kişi haline geleceği ve adeta parmakla gösterileceği, bununla birlikte her türlü muradına ve meşru dileğine alnının akıyla kavuşacağı da ifade edilmiştir.

İki cihan serveri Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, gece uyumadan önce okunacak bu duanın fazileti hususuna değinirken, biz ümmetine, bu duanın her türlü meşru murat ve dilek için okunabilecek güçlü ve tesirli bir dua olduğunu ifade edip aynı zamanda kalıcı bir etkiye sahip olduğunu da buyurmuşlardır.

Zaten tarihte yaşanan olaylar da bu duanın ne kadar etkili olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuş ve okuyan kişilerin fazilete ulaşması da bize müthiş örnekler olmuştur.

Bu duayı gece uyumadan önce 3 defa okumanız halinde, Allah’ın izniyle gönlünüzden geçen her türlü talebin gerçekleştiğine şahit olacak ve Cenab-ı Hakk’ın kudretine tanıklık etmiş olacaksınız. Şimdi de gece okunacak dualardan biri olan ve kişinin zenginliğe, bolluk ve berekete ulaşmasına vesile olan müthiş bir niyaz ile devam edelim:

Gece Okunacak Dualar, Müthiş Etkili Bir Zenginlik ve Bereket Niyazı

“Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.”

İslam alimlerinin beyanları incelendiğinde ve iki cihan serveri Peygamber Efendimizin hayatı mercek altına alındığında, kendisinin bizzat her gece uyumadan önce bu duayı okuduğunu ve bu sayede müthiş bir gönül rahatlamasına ve kalp huzuruna, aynı zamanda bereket ve bolluğa mazhar olduğunu bilmekteyiz.

  • Bununla birlikte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın bu duayı tavsiye etmesi neticesinde bu mübarek duayı okuyan binlerce sahabenin zenginlik ve bolluğa mazhar oldukları, onların hayatlarında müthiş değişimler yaşandığı da bilinmektedir.

Bu nedenle bu dua gece uyumadan önce okunacak dualardan biri olduğu halde birçok İslam alimi tarafından zenginlik, bolluk ve bereket duası olarak ifade edilmiş ve çok meşhur dualardan biri olan karınca duası ile eşdeğer görülmüştür.

İlginizi Çekecek: Gizli İlimler

Bir kişi bu duayı gece uyumadan önce 3 defa okur, ardından da Fatiha Suresi’ni 3 defa okursa, o kişinin içinde bulunduğu maddi darboğaz tamamen ortadan kalkacak ve kişi Allah’ın izniyle zenginlik ve bereket içerisinde müthiş bir hayata mazhar olmanın mutluluğunu yaşayıp harika bir ömür sürecektir.

  • Bu duayı gece uyumadan önce 3 defa okuyup ardından da Fatiha Suresi’ni okuyarak zenginlik ve bolluk, bereket ve fazilet gibi muhteşem kıymetlere sahip olabileceğiniz gibi, aynı zamanda İslam alimlerinin beyanları doğrultusunda bu mübarek ve tılsımlı kelimeleri bir kağıda yazıp kağıdı da sürekli bir şekilde yanınızda taşımanız halinde, Allah’ın izni ve inayetiyle yine zenginlik ve bolluk ile dolu bir hayat sürecek ve aynı zamanda size isabet etmesi muhtemel olan bütün sıkıntılardan ve musibetlerden de uzak kalacaksınız.

Şimdi de bir kişinin hayatı boyunca çevresindeki bütün insanlar tarafından takdir edilmesine vesile olacak ve kısaca şirinlik duası olarak ifade edilen müthiş bir niyaz ile yazımızı sürdürelim:

Gece Okunacak Dualar, Harika Tesirli ve Kalıcı Bir Şirinlik Duası

Bir kişi çevresindeki insanlar tarafından gerçek anlamda değerinin anlaşılmasını istiyorsa, onların takdirini kazanıp müthiş bir potansiyel ile hayatını sürdürmek istiyorsa, gece uyumadan önce şu duayı okumalı ve ardından da 1 defa İhlas Suresi’ni okuyup yatağına girmelidir:

“Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke  ve fevvadtü emri ileyke  ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte  ve bi-nebiyyike’llezi erselte.”

Bu duayı tarif edildiği şekliyle bir defa okuyan ve sonrasında da İhlas Suresi’ni (yani Kulhuvallahu Ehad Suresini) 1 defa okuyan kişi, Cenab-ı Hakk’ın inayeti içerisinde bir hayat yaşayacak, çevresindeki bütün insanlar tarafından şirin ve tatlı bir şekilde algılanacak, yani onların takdir ettiği ve parmakla gösterdiği bir şahsiyet olarak ön plana çıkacak ve hayatı boyunca karşısına çıkacak olan bütün sıkıntıları kısa zaman içerisinde bertaraf edebilmenin faziletine ve bereketine kavuşacaktır inşallah.

Dolayısıyla gece okunacak dualardan biri olan bu dua, gerçekten de son derece etkili bir mahiyete sahip; güçlü, tesirli ve kalıcı bir özellik ile ön plana çıkmış ve İslam alimleri tarafından özellikle tavsiye edilmiştir.

Gece Okunacak Dualar, Muazzam Tesirli Bir Musibet Uygulaması

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın gece yatağa girmeden önce okuduğu dualardan biri de her türlü musibetin kökünü kazıyabilecek bir kuvvete sahip olduğu ifade edilen şu duadır:

“Eûzü bikelimâtilllâhit tammeti min ğadabihi ve ıkâbihi ve şerri ıbâdihi ve min hemezâtiş şeyâtîni ve en yahdurûni”

Bir kişi bu duayı gece yatağa girmeden evvel 7 defa okursa ve bunu yaparken de kendisine herhangi bir musibetin ve kötü enerjinin tesir etmemesi maksadıyla niyet ederse, Allah’ın izniyle o kişi bundan sonraki hayatında bütün sıkıntılardan azat edilecek ve her türlü kötü enerjinin sıkıntısından uzak, selamet içerisinde bir hayat yaşamaya nail olacaktır.

  • İslam alimleri ve din büyükleri gece uyumadan evvel okunacak bu duanın kişiyi ve çevresindeki değer verdiği insanları adeta bir koruma kalkanı içerisine aldığını ve o kişiyi müthiş bir potansiyele ulaştırıldığını ifade etmişler, bu anlamda duayı herkese mutlaka tavsiye etmişlerdir.

Zaten Peygamber Efendimiz de birçok kötü enerjiye maruz kalmasına rağmen, bu duanın yüzü suyu hürmetine ve Cenab-ı Hakk’ın inayetine boyun eğerek her türlü sıkıntıdan kurtulmuştur.

Aktarmış olduğumuz dualar, gece yatağa girmeden önce her müminin mutlaka okuması gereken dualar içerisinde yer almakta, bu nedenle kişinin gerçekten tatbik etmesi gereken niyazlar olarak bilinmektedir.

Bakın bu konuda birçok İslam alimi neler söylemekte, lütfen yazının bundan sonraki kısmını da dikkatli bir şekilde okuyun:

Gece Okunacak Dualar Hakkında Din Büyükleri Ne Der?

İslam alimleri ve din büyükleri, özellikle de Hz Peygamberin döneminde yaşamış olan sahabeler, dualardan sitayiş ile bahsetmekte ve bu niyazların, kişinin kaderini değiştirebilecek müthiş bir potansiyeli olduğunu ifade ederek her müminin bu duaları mutlaka ama mutlaka hayatına tatbik etmesi gerektiğini bildirmektedirler.

  • Hatta İslam alimlerinden biri olan İbni Mesut, bu duaları öylesine şiddetle tavsiye etmektedir ki ‘kişi gece yemek yemeyi unutsa bile bu duaları uygulamayı unutmamalı’ diyerek adeta olaya son noktayı koymaktadır.

Yani bir insan nasıl ki yemek yemeden duramazsa, bu duaları yapmadan da duramamalıdır şeklinde bir mesaj vermekte ve her müminin mutlaka bu dualarla içli dışlı olmasını şiddetle tavsiye etmektedir.

Kısaca İslam alimleri gece okunacak dualar konusunda oldukça hassas davranışlar ve bu duaları her müminin hayatına tatbik etmesi gerektiği konusunu özellikle dile getirmişlerdir. Bu önemli konunun ardından şimdi de harika bir kitap tavsiyesi ile yazımızı bitirelim:

Gece Okunacak Dualar ve Kenzül Dua Kitabı Önerisi

Abdülkadir Çelik Bey tarafından kaleme alınan ve 13 yıllık bir emek neticesinde ortaya çıkan Kenzül Dua Kitabı, şimdiye kadar birçok insanın takdirine mazhar olmuş ve binlerce insanın hayatında değişim mucizesinin yaşanmasına vesile olmuştur.

Bu konuda sözü çok fazla uzatmak yerine, okuyucu yorumlarını incelemenizi tavsiye etmek çok daha mantıklı ve tutarlı olacaktır, bu nedenle aşağıya hem kitabın indirme linkini hem de bazı okuyucu yorumlarını alıyoruz:

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

Dua konusunda daha fazla bilgi edinmek için sitede biraz daha dolaşıp farklı dua uygulamalarımızı da okuyabilirsiniz.

Mesela şu yazımızı da okumalısınız:Hastaya Okunacak Dua

Muazzam Sonuçlar Doğuran Gece Okunacak Dualar” üzerine bir yorum

  1. Günaydın ben bu kitabı çok istiyorum ve ona çok çok ihtiyacim var ama kredi kartım olmadığı için alamıyorum , lütfen yardımci olurmusunuz . Allah rızası için .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir