Kısmet Duası Arayanlar Gerçekten Şok Olacak

Kısmet Duası Arayan Değerli Müminler Bu Duayı Asla Kaçırmayın!

Size tavsiyemiz, yazımızı okurken yazı içerisindeki detayları incelikle düşünmeye ve kavramaya yönelik olacaktır, çünkü aktaracağımız duanın herhangi bir aşamasını yanlış veya eksik uygulamanız halinde, duanın kabul şartlarına riayet etmediğiniz için dua tesirini ve etkisini yitirecektir.

Bu nedenle aktaracağımız kısmet duasının inceliklerini ve ayrıntılarını dikkatli bir şekilde okumanızı, hatta mümkünse yazıyı iki kez dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz. Usulüne göre okunan kısmet duası inşallah muazzam tesirler gösterecek ve müminlerin yüzünün gülmesine vesile olacaktır.

Kısmet Duası Hangi Amaçla Yapılır?

Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi birçok insanın kısmeti ve nasibi farklı etkenlerden dolayı kapalı olabiliyor. Nitekim kısmet duasını uygulamak isteyen insanların birçoğunun kısmetinin de kapalı olduğunu biliyoruz.

  • Kısmet kapalılığı, yukarıda da beyan ettiğimiz gibi birçok değişik etkenden kaynaklanıyor olabilir. Mesela size büyü yapılmış ise veya üzerinizde nazar varsa ya da herhangi bir şekilde kısmetiniz kapalıysa, artık bu kısmet duası sayesinde Allah’ın izni ve merhametiyle kısmetiniz açılacak ve muradınıza kavuşacaksınız.

Kısmet duası hangi amaçla yapılır, diyorsanız şunu bilmelisiniz ki, muradınıza kavuşabilmek ve hayatınızın aşkını bulabilmek amacıyla bu duayı tatbik edebilirsiniz. Bu duayı aynı zamanda gönül huzuru ve iç mutluluk amacıyla da yapmanız mümkündür. Yani kısmet duasını hem kısmetinizin açılması hem de psikolojik anlamda rahatlamak ve huzura kavuşmak amacıyla yapmanız mümkün.

Şimdi de bu çok etkili duanın nasıl yapıldığını izah etmeye başlamadan evvel, mutlaka ama mutlaka bilmeniz ve riayet etmeniz gereken 5 önemli şartı aktarmak istiyoruz:

Kısmet Duasının Kabulü İçin 5 Önemli Şart

Kısmet Duası ve Takdim Edilen Büyüler

Eğer daha önce farklı bir kısmet duası yaptıysanız, daha dikkatli davranmalı ve size kısmet duası adı altında herhangi bir büyü takdim edilmediğinden emin olmalısınız. Çünkü internet ortamında dua diye takdim edilen birçok büyü yer alıyor ve maalesef insanlarımızın çoğu, dini bilgilerinin eksik olması dolayısıyla dua yerine büyülere başvurabiliyor.

  • İşte siz de daha öncesinde böyle bir hataya düştü iseniz veya fark etmeden böyle bir yanlışın içine girdiyseniz, aktaracağımız kısmet duasını okurken bu duayı 2 kez yapmanız gerekir.

Çünkü birinci kez duayı tatbik ettiğinizde daha önce maruz kaldığınız büyünün etkisinden kurtulmuş olacaksınız, duayı ikinci kez uyguladığınızda ise Allah’ın izniyle muradınıza ve amacınıza kavuşacaksınız.

  • Eğer daha önce herhangi bir şekilde büyü yoluna tevessül etmediğinizi düşünüyor olsanız dahi, size tavsiyemiz aktaracağımız kısmet duasını en az iki kez yapıp işinizi garantiye almaktır. Çünkü insanların günümüz dünyasında bir şekilde (ucundan kıyısından olsa bile) büyüye bulaştığını biliyoruz.

Bu önemli ve hayati hatırlatmayı dile getirdiğimize göre şimdi de kısmet duasının etkili olabilmesi için, yani kabule karin olması için diğer şartları dile getirerek duanın yapılış aşamasına geçelim:

Kısmet Duasının Allah’ı Tanıma Yönü

Değerli okullar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, müminlerin yapacağı duanın etkili olabilmesi için Allah’ı gerçek anlamda bilmek ve tanımak gerektiğini ifade etmiştir.

Bu konuda: “Bir kul Allah’ı gerçekten tanısa ve onu hakkıyla takdir etse, yapacağı duanın etkisiyle dağlar bile yerinden hareket eder.” diyerek bize duaya başvururken dua ettiğimiz Yüce Zatın tam anlamıyla tanınması ve bilinmesi gerektiğini bildirmiştir.

  • Dikkat ettiyseniz Allah’a dua ettiğini zanneden birçok kişi, dua ettiği Yüce Yaratıcı’nın ne kadar sonsuz bir kudrete sahip olduğunu ve ne kadar derin bir ilminin olduğunu, bununla birlikte her nesneyi ve her varlığı hikmet çerçevesinde yaratıp yaşattığını bilmiyor.

İşte bu nedenle birçok insanın yaptığı dua, maalesef boşa gidiyor, çünkü kulun Allah’ı yeterince bilmemesi ve tanımaması, duanın kabule karin olmasına engel teşkil eden çok önemli bir noktadır. İşte bu nedenle biz de yapacağımız kısmet duası öncesinde, Allahu Teala’nın sonsuz hikmetini iyice düşünüp kavramaya çalışmalıyız.

Mutlaka Oku: Bu Çevirgel Duası Müthiş Etkili Herkes Şaşırıyor!

Kısmet Duası ve İçtenlik

Sevgili okurlar, kısmet duasının etkili olabilmesi için tek şart, Allah’ı tanıma şartı değildir. Bununla birlikte içtenlik ve art niyetsiz olmak da, özellikle bu duanın kabul şartları arasında yer alır. Yani bu mukaddes duayı tatbik ederken en içten halinizle gönlünüzde hiçbir kir ve kin barındırmadan Allah’a yönelmelisiniz.

Bununla birlikte yapacağınız duayı bir başkasının sevgilisini veya bir başkasının eşini elinden almak amacıyla yapmamalısınız, çünkü bu durum duanın içtenliğine aykırıdır ve böyle bir girişimde bulunmak duanın kabul şartlarına zıttır.

Bu önemli şartları yerine getirdiğinizi varsayarak şimdi de kısmet duasının nasıl yapılacağına ve bu dua için hangi şekilde niyet edeceğinize geçelim ve bu güzel duayı en detaylı şekilde izah edelim:

Kısmet Duasının Niyeti

Değerli mümin kardeşlerimiz ve sevgili okurlarımız, kısmet duasının niyeti şöyle gerçekleştirilir:

Evvela bir salı sabahı erkenden uyanmalı ve sizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği bir mekana geçerek orada dizüstü çekmeli ve kıble istikametine dönerek Allahu Teâlâ’ya el açarak gözlerinizi kapatıp şu duayı yapmalısınız:

  • “Allah’ım nimet senin elinde olduğu gibi rızık da senin elindedir, güzellikler senin elinde olduğu gibi kötülük yapma yetkisi de senin elindedir. Sen dilediğine kısmet ve nasip bağışlarsın, dilediğine ise dert ve keder verirsin. Senin dergahı merhametine ellerini açan şu aciz kul senden hayırlı kısmetler ve güzellikler dilemekte. Kalbimde olanı senden daha iyi bilen yoktur, ne olur kalbimde olana nazar et ve kalbimdeki arzuyu bana nasip et. Amin.”

Evet bir salı sabahı erkenden uyanıp sessiz bir ortama geçerek kıble istikametine dönüp diz üstü çökerek ve ellerinizi semaya kaldırıp gözlerinizi kapatarak bu duayı yaptıktan sonra, şimdi de niyet aşamasının sonrasında neler yapacağınızı aktaralım:

Kısmet Duası Nasıl Yapılır?

Değerli okurlarımız, dikkat ettiyseniz yukarıda kısmet duasına başlarken bir salı sabahı duayı yapmaya başlamalısınız, demiştik, çünkü bu dua dört gün üst üste gerçekleştirilen dualardan biridir ve duaya salı sabahı başlayıp cuma sabahı da yapmak şartıyla tam dört gün bu duayı tatbik etmelisiniz.

Yani aktaracağımız duayı ve yukarıda ifade ettiğimiz niyet aşamasını tam dört gün boyunca üst üste yapmalı, salı sabahı başlayarak cuma sabahı bitirmelisiniz.

Evet yukarıdaki niyet aşamasını yerine getirdikten sonra, şimdi de kısmet duasının en önemli kısımlarından biri sayılan Fatiha Suresi aşamasına geçiyoruz:

Kısmet Duası ve Fatiha Suresi

Yukarıdaki niyet cümlelerini bir sefer söyledikten sonra, aynı pozisyonda ve aynı durumda olmak şartıyla tam 7 defa Fatiha Suresini okuyacaksınız.

Fatiha Suresini 7 defa okuduktan sonra, aşağıdaki duayı bir kez okuyacaksınız:

  • “Allah’ım Fatiha Suresinin feyzi ve bereketi, bütün kapalı kısmetlerin açılmasına vesile olacak güç ve yeterliliği sahiptir, senden bu gücü, benim kalbime bahşetmeni niyaz ediyorum.”

Bu güzel duayı bitirdikten sonra, şimdi de kısmet duasının Ya Habib esması aşamasına geçiyoruz:

Kısmet Duası ve Ya Habib Esması

Yukarıda belirttiğimiz Fatiha Suresini 7 kez okuyup ardından da Fatiha Suresinin özel duasını bir kez okuduktan sonra, tam 77 defa Ya Habib esmasını okumalısınız. Yani 77 defa Ya Habib ifadesini tekrar etmelisiniz.

Bu aşamadan sonra ise, şu duayı bir kez yapmalısınız:

  • “Muhabbetin kaynağı olan yüce esmanın hatırı için, sevginin ve sevdanın yaratıcısı olan sonsuz varlığının yüzü suyu hürmetine, kainatın kalbine sevgi ve muhabbeti nakşeden güzelliğinin ve sırlı sanatlarının hatırına, bende ve muhabbetini istediğim insanda Ya Habib esmasının tecellisini yarat. Amin.”

Bu güzel ve etkili duayı bir kez tekrar ettikten sonra, şimdi de kısmet duasının son aşaması olan Ya Vedûd esmaül hüsnanın zikrine ve özel duasına geçebiliriz:

Kısmet Duası ve Ya Vedûd Esması

Yukarıdaki güzel duayı bir kez dile getirdikten sonra, şimdi de 77 defa Ya Vedûd esmasını okumalı ve ardından da şöyle dua etmelisiniz:

  • “Evrendeki bütün varlıkları sevgi ve muhabbet hazinesiyle yaratan yüce varlığın hatırı ve hikmeti için, dişi ve erkek bütün varlıkların kalbine ve yürek ülkesine muhabbeti ve sevdayı nakşeden, aşk ve sevda mührünü basan sonsuz hikmetinin ve ilminin hürmetine bana da Ya Vedûd esmaül hüsnasının tecellisini nasip eyle. Amin.”

Evet bu güzel duayı bir kez yaptıktan sonra, kısmet duasını bitirebilir ve duamızın kabulünü beklemeye başlayabilirsiniz.

Fakat şu noktayı hiçbir şekilde unutmamak gerekir ki, yapacağınız duayı sadece bir gün değil tam dört gün üst üste yapmalısınız. Yani salı sabahı seher vaktinde kısmet duasına başlayarak çarşamba, perşembe ve cuma günleri de olmak üzere tam dört gün boyunca bu duayı aynı şekilde yapmalısınız.

Tarif ettiğimiz şekilde tam dört gün boyunca bu duayı yaptıktan sonra Allah’ın izniyle muradınıza kavuşup kalbinizdeki ve gönlünüzdeki arzuların gerçekleşmesini görerek mutlu olacaksınız. Allah size güzellikler, hayırlar ve nimetler bahşetsin ve gönlünüzün muradını nasip eylesin inşallah.

Bu şekilde duamızı bitirip yazımızı noktalamadan önce size çok önemli ve özel bir kitaptan bahsetmek istiyoruz:

Kısmet Duası ve En Etkili Aşk Duaları Kitabı

Şimdiye kadar birçok insanın aşk ve sevda hayatına güzellikler katılmasına vesile olan bu çok önemli eser, eminim ki sizin de kısmetimizin ve talihinizin yaver gitmesine vesile olacak ve bu kitap sayesinde birçok amacınıza ulaşacaksınız.

  • Eğer En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek ve içindeki muazzam duaları incelemek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan kitabı indirip hemen içindeki duaları tatbik etmeye başlayabilirsiniz.

Lütfen tıklayın diyerek yönlendirdiğimiz sayfada yer alan ve En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabının ne kadar etkili olduğunu ortaya koyan okuyucu yorumlarını inceleyin:

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı) indirin.

Ayrıca şu yazımız da dikkatinizi çekebilir: Dilek Duası ile Hayatın Değişsin İster misin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir