Kenzül Arş Duası Arapçası Tam Metin ve Okunma Usulü

kenzül arş duası arapçası

Kenzül arş duası Arapçası okuyucular tarafından sıkça aranmaktadır. Ancak sitelerde genellikle bu sözler Arap harfleri ile verilmektedir. Arap harfleri ile okumayı bilmeyen kişiler ise ne yazık ki bu muazzam duadan mahrum kalmaktadır. Bu yazımızda Kenzül arş duası Arapçasını vererek okurlarımızın önemli bir ihtiyacına cevap vermeyi umuyoruz. Duanın sözlerine geçmeden önce bazı önemli noktalara değinmekte fayda görüyoruz.

Kenzül arş duası muazzam tesirli bir niyazdır

Bazı dualar vesile oldukları mucizevi tesirler sayesinde yüzyıllarca okunmuş ve en kutsi dualar kategorisine girmişlerdir. Kenzül arş duası da böyle bir niyazdır. Zira bu duayı okuyup murad ettiği şeye kavuştuğunu beyan eden sayısız müminin anlatımları bulunmaktadır. Kenzül arş duası Arapçası ile inşallah siz de murad ettiğiniz şeye kavuşacaksınız. Tabi takdir ve ihsan yüce Allah’ındır. O, her ne isterse ancak öyle olur. 

Büyük alimlerin eserlerinde sıkça yer verdikleri bu kutsi dua, kulların her ne muradı varsa inşallah gerçekleşmesine vesile olur. Duadaki kutsi sözler ile müminler arzuladıkları hedeflere ulaşırlar ve yüce Allah’ın sonsuz lütfu için yüce Rablerine şükrederler.

Hem özel yaşamla ilgili mevzularda hem de maddi konularda okunabilen Kenzül Arş duasının sözlerini ezberlemekte zorlanan müminler dua sözlerini yazılı bir metinden de okuyabilirler. Ancak duayı orijinal hali olan Kenzül arş duası Arapçası şeklinde okumak en makbul olanıdır. Ayrıca dua için makbul kabul edilen zamanın gece yatmadan önce olduğunu da ifade etmekte fayda vardır.

Duaya üç gece devam etmek ve dua ederken en içten duygularla el açmaya gayret etmek de büyük alimlerin tavsiyeleri arasındadır.

Kenzül arş duası Arapçası sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke
alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe
razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem. (amin)

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir