Kendini Sevdirme Duası Sözleri ve Okunma Usulü

kendini sevdirme duası

Kendini sevdirme duası pek çok farklı konuda okunabilir. Sevgi ve saygının tesis edilmesi istenen her meselede bu duaya başvurulabilir. Müminlerin hangi konuda sevgiye ihtiyaçları varsa o konuda bu dua imdadına yetişecek ve yüzünün gülmesini sağlayacaktır.

Kendini sevdirme duası kalplerde sevgi tohumlarının yeşermesi istenen her konuda okunabilmektedir. Ancak kadim dua kitaplarında bu etkili niyazın daha çok şu mevzularda okunduğu belirtilmektedir:

Evli çiftlerde karı koca arasındaki muhabbetin artmasını sağlar. Kadın ya da erkekten biri tarafından okunduğunda çift arasında güzel bir aşk yaşanır. Duayı okuyan kişinin eşine duyduğu sevgi ziyadesiyle artar. Eşi ise kendisine “biricik sevgili” gözüyle bakmaya başlar. 

Bekarlar için kavuşma duası hükmündedir. Kişinin sevdiğine kavuşmasını ve hayırlı bir evlilik yapmasını sağlar.

Duayı okuyan bir mümin, eşinin veya sevdiğinin gözüne daha şirin görünür. Dua sayesinde insanların birbirine karşı hoşgörüsü artar. Olumsuz durumlar büyütülmez. Buna karşın küçük de olsa her güzel davranış büyük bir takdirle karşılanır.

Gözü dışarıda olan kocaların bu huylarını terk etmesini ve yalnızca eşine bağlanmasını temin eder. Kocanın sadakatini artırır ve onun ailesinin rızkını kötü kadınların uğruna harcamasına engel olur.

Huysuz ve geçimsiz eşlerin kötü huylarını terk etmesini sağlar. Müminler bu duayı okuduklarında inşallah eşlerinin tamamen değiştiğinde ve uyumlu bir eş haline geldiğine şahit olacaklardır.

Aile içinde huzursuzluk yaşanan evlerde bu duanın okunması halinde inşallah huzurlu bir ortam oluşur. Başta karı koca olmak üzere bütün aile fertleri birbirine sevgi ve saygı ile yaklaşır.

Kendini sevdirme duası müminlerin özel yaşamda mutluluğu yakalamasına vesile olurken toplum içinde itibar sahibi olmalarını da sağlar. Böylece kişi Allah’ın izniyle daha başarılı ve daha mutlu bir yaşam sürdürme imkanı elde eder.

Kendini sevdirme duasının kıraati yani okunma sayısı kaçtır?

Kendini sevdirme duası her gün 7 defa okunur ve duaya 3 gün devam edilir. Toplamda 21 okuma sayısına ulaşılır.

Duanın 21 adet okuması büyük sırlara sahiptir. Bu itibarla ne bir okuma fazla ne de bir okuma eksik olmalıdır.

Eski dönemlerde bu duayı okuyacak müminler ellerine 7 adet küçük taş alarak duayı okumaya başlardı. Her okumada bir taş bırakılır ve yanlış okuma yapmamaya dikkat edilirdi.

Günümüzde de müminlerin tesbih, kalem, taş veya parmak hesabı gibi bir yönteme başvurarak tam okuma sayısına ulaşması büyük önem taşımaktadır. 

Şafak vakitleri dua için makbul kabul edilen zamanlardır

Kendini sevdirme duası günün ilk saatlerinde okunursa İnşallah çok daha tesirli olur. Bu hususta büyük alimler şafak vakitlerinin önemini dile getirmişlerdir. Sevgi talebinde bulunan müminler güneş doğarken uyanıp dualarını okumalıdır.

Eğer bu vakitte dua etmek için uygun bir ortam bulunamazsa günün diğer vakitlerinde de dua edilebilir. Ancak duaya devam edilen 3 gün boyunca sürekli aynı vakitlerde dua etmeye dikkat etmek gerekir. Zira duaların belli bir tertip ve düzen içinde okunması duaya ne kadar özen gösterildiğini ifade eder.

Kendini sevdirme duası sırlı bir duadır ve mutlaka sır olarak kalmalıdır

Allah’ın güzel isimleri olan esmalara ve ayetlere dayanan bu tesirli duanın “sırlı bir dua” olduğu bilinmektedir. Zira duanın faziletleri sayesinde özel hayatı tamamen değişen sayısız mümin vardır.

Bu sırlı dua müminlerin özel yaşamı ile alakalı biri niyazdır. Bu tarz duaların okunduğuna dair ulu orta konuşmak doğru değildir. Büyük alimler “Kendini sevdirme duası sırlı bir duadır ve mutlaka sır olarak kalmalıdır.” görüşünü dile getirmektedir.

Bilinçli müminlerin büyük alimlerin bu tavsiyesine kulak vermesi ve dua okuduklarına dair başka insanlara bilgi vermemesi en isabetli davranış tarzı olacaktır.

Kendini sevdirme duası suyun veya şekerin üzerine okunur mu?

Bazı kaynaklarda kendini sevdirme duasının sözlerinin suyun veya şekerin üzerine okunduğu ve sonra da “kalbi celp edilmek istenen kişiye verildiği” söylenmektedir. Hatta okunmuş suyu veya şekeri kocasına verdikten sonra evlilik yaşamı güzelleşen insanların olduğu söylenmektedir.

Bu tarz uygulamalar kesinlikle doğru değildir. Dua etme usulü bellidir. İslam inancında dualar sözlüdür ve herhangi bir gıdanın üzerine okunmaz.

Duaların tesirli olmasını sağlayan hususlar “duanın sözleri, okuma sayıları ve okuma vakitleri”dir. Bunun dışındaki her türlü uygulama batıl inanışlara dayanır ve uzak durulmalıdır.

Kendini sevdirme duasının sahih bir dua olduğunu ve kutsal sözlere dayandığını bilmek gerekir. Duanın okunma usulünü de layıkıyla yerine getirmek ve büyük alimleri örnek almak şarttır.

Kendini sevdirme duasının sözleri ve okunma adabı

Uzunca bir terkip halinde olan kendini sevdirme duası esmalardan ve ayetlerden oluşmaktadır. Duaya başlamadan önce besmele çekilir ve duanın niyeti getirilir.

Kendini sevdirme duasında sözlü niyet getirilebileceği gibi kalben de niyet getirilebilir. Yani el açan mümin dileğini kendi kalbinden geçirerek yüce Rabbine el açabilir. Yüce Allah şüphesiz ki dille açıkça söylenen niyetlerden de müminlerin kalplerinden geçirdikleri niyetlerden de haberdardır.

Sözlü veya kalben niyet getirildikten sonra esmalar ve ayetler okunur. Dua içinde 4 adet esma ve 4 adet ayet bulunur. Her esmadan sonra bir ayeti kerime okunarak dua tamamlanır.

Duayı oluşturan kutsi sözlerin sıralaması şöyledir:

  • Besmele-i şerifin okunması
  • Dua için niyet getirilmesi
  • Ya Azim esmasına nida edilmesi ve Nisa suresi 132. ayetinin okunması
  • Ya Cami esmasına nida edilmesi ve Tevbe suresi 129. ayetinin okunması
  • Ya Vedud esmasına nida edilmesi ve Meryem suresi 96. ayetinin okunması
  • Ya Mucib esmasına nida edilmesi ve Rum suresi 21. ayetinin okunması

Belirtilen bu teşkil sırasına göre kendini sevdirme duasının tam sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Sözlü veya kalben niyet getirilmesi

Ya Azim,

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Ya Cami,

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

Ya Vedud,

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

Ya Mucib,

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. (amin)

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi burada aktardığımız dua sözleri peş peşe 7 defa okunacaktır ve duaya 3 gün devam edilecektir. Toplamda 21 kıraat okuma yapılarak dua tamamlanacaktır.

Kendini sevdirme duası tesirini arttıran güzel davranışlar

Büyük alimler kendini sevdirme duasının icabetini arttırmak yani daha tesirli hale getirmek için şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

Duanızı mümkün mertebe abdestli biçimde okuyun. Kendini sevdirme duası abdestsiz biçimde de okunabilir. Ancak abdest alınarak okunması halinde “müminin duasında ne kadar ciddi olduğunu” bildirir. Duaların ciddiyet içinde okunması ise kabulünde büyük rol oynar.

Sayısız fazileti bulunan sadaka, duaların kabulünde de etkili olmaktadır. Kendini sevdirme duası okunan günlerde bir miktar sadaka vermek İnşallah duanın tesirini arttıracaktır.

Kendini sevdirme duasını okurken aceleci davranmamak gerekir. Kişi duasını okuyup bitirdikten sonra hemen kalkmamalı ve bir müddet daha oturmaya devam ederek tefekkür etmelidir. Müminlerin dualarının kabul göreceğine inanmaları ve tam bir teslimiyet içinde yüce Allah’tan dileklerini istemeleri İnşallah hayırlara vesile olacaktır.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı) indirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir