Kalpleri Cezbetme Duası Sizi Herkese Sevdirecek

kalpleri cezbetme duası

Kalpleri cezbetme duası sahih ve etkili bir niyazdır

Bu tesirli duanın terkibinde Allah’ın güzel isimleri olan esmalar ile ayeti kerimeler bulunur. Yani dua kutsal sözlere dayanır. Bu itibarla gönül rahatlığı ile okunabilecek sahih bir duadır.

Kalpleri cezbetme duası muazzam tesirlerine pek çok müminin bizzat şahit olduğu etkili bir duadır. Bu duayı okuyarak murad ettiği şeye kavuştuğunu ifade eden sayısız mümin bulunmaktadır. Gerek duayı tatbik eden insanların ifadeleri gerekse dua hakkında bilgi veren büyük alimlerin görüşleri göz önünde bulundurulduğunda kalpleri cezbetme duasının ne kadar tesirli olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.

Kalpleri cezbetme duası sevgiye ihtiyaç duyulan her konuda okunabilir

Kalpleri cezbetme duası yaygın olarak kadın erkek ilişkilerinin sevgi temeline oturması için okunan bir niyazdır. Birbirini helal dairesi içinde seven bekar kadınlar ile erkeklerin kalplerinin birbirine meyletmesini sağlayan etkili bir duadır. Bu dua aynı zamanda karı kocaların arasındaki muhabbetin artmasını da sağlar böylece evliliğin güzel geçmesine vesile olur.

Ancak kalpleri cezbetme duasının çok farklı alanlarda okunduğunu da bilmek gerekir. Çocukların hayırlı birer evlat olarak yetişerek anne babalarına saygı duymaları, iş yerinde insanların arasındaki diyalogların güzel olması, toplumda itibar sahibi olmak, akrabalar arasındaki kırgınlıkların bitmesi gibi pek çok farklı konuda da bu etkili duaya başvurulabilir. Tabi ifade etmek gerekir ki kalpleri cezbetme duası tarihte olduğu gibi günümüzde de yaygın biçimde özel hayatla ilgili dileklerin gerçekleşmesi için okunmaktadır.

Kalpleri cezbetme duası okuyanların bir miktar sadaka vermesinin hükmü nedir?

Kalpleri cezbetme duası okuyan kişilerin bir miktar sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini sevindirmesi yüzyıllardır başvurulan bir uygulamadır.

Esasında sadaka vermek ile dua okumak arasında zorunlu bir bağ yoktur. Yani bir mümin sadaka vermeden de dua okuyabilir ve isteklerinin gerçekleşmesi için Yüce Rabbine el açabilir.

Ancak sadaka vermenin duaya olan icabeti arttırdığını da ifade etmek gerekir. Zira zor durumda kalan müminlere yardım elini uzatan kişiyi Yüce Allah da inşallah zorda bırakmayacaktır. Sadaka vermenin rahmet kapılarının açılmasına ve duaların icabet görmesine vesile olduğu pek çok sahih kaynakta ifade edilmiştir.

İşte bu itibarla büyük alimlerin sesine kulak vermek ve küçük de olsa bir miktar sadaka vererek yüce Allah’a el açmak İnşallah çok daha isabetli bir davranış olacaktır.

Duayı okuyan müminlerin dikkat etmeleri gereken 5 önemli husus

Duanın abdesti biçimde okunması

Kalpleri cezbetme duası okuyan müminlerin dua sözlerini okumadan önce abdest almaları tavsiye edilmektedir. Zira duanın içinde Kur’an ayetleri geçmektedir ve bu tarz duaların abdestli okunması daha makbuldür.

Dua sözlerinden sonra birkaç kısa sure okumak

Dua sözlerini okuyan mümin aceleci davranmamalı ve dua sözleri bittikten sonra Kuran-ı Kerim’den kısa sureler okunmalıdır. Bu hususta özellikle İnşirah suresi ile Duha suresinin okunması Allah’ın izniyle hayırlara vesile olacaktır.

Kalpleri cezbetme duası için makbul kabul edilen zamanlar

Bu tesirli dua kişinin kendisini rahat hissedebileceği günün herhangi bir vaktinde okunabilir. Ancak sevgi konusu ile ilgili dilek ve hacet duaları için makbul kabul edilen zaman dilimlerinin şafak vakitleri ile yatsı namazı sonraları olduğunu da ifade etmek gerekir. Kişinin bu iki zaman diliminden birisinde niyaz etmesi inşallah daha hayırlı olacaktır.

Dua sözlerinin art arda 3 defa okunması

Kalpleri cezbetme duasının sözlerini peş peşe 3 defa tekrar etmek tavsiye edilen okuma usullerinden biridir. Önemli dilek dualarının sözlerini art arda 3 defa tekrar etme anlayışı İslam dünyasında Asr-ı Saadet döneminden beri devam eden bir uygulamadır. Günümüzde yaşayan müminlerin de bu anlayışa uygun hareket etmeleri inşallah daha etkili sonuçların alınmasını temin edecektir.

Dua okuyan müminlerin bu konuda ketum davranması

Kalpleri cezbetme duası okuyan müminler bu duayı okuduklarına dair ketum davranmalı yani başka şahıslarla uluorta konuşmamalıdır. Zira özel hayatla ilgili duaların gizli tutulması daha isabetli bir yaklaşımdır.

Kalpleri cezbetme duası okuyanlar her koşulda yüce Allah’a şükretmelidir

Bir duanın kabul görüp görmemesinde tek yetkili merci yüce Allah’tır. Yüce Allah duaları kabul eden tek güçtür. Kulları için hayırlı olanı O takdir eder. O’nun bilgisine sınır yoktur.

Yüce Allah bazen kulları için hayırlı olacağını bildiği için dualarını kabul etmez. Müminler ise “Dualarım neden kabul görmedi?” diye şüpheye kapılır. Halbuki Allah kulu için en hayırlı olanı takdir etmiştir. Fakat aciz kullar bilmez ancak yüce Allah her şeyi layıkıyla bilir.

İslami anlayışın bu temel ilkelerini bilerek kalpleri cezbetme duasını okumak ve sonuç ne olursa olsun yüce Allah’a şükretmekten vazgeçmemek büyük önem taşımaktadır.

Kalpleri cezbetme duasında samimi duygularla el açmak büyük önem taşır

Duaların kabul görmesinde dua sözleri ve duaların okunma adabı büyük önem taşımaktadır. Zira dua etmek de tıpkı ibadet etmek gibidir. Yani el açan mümin duanın sözlerini eksiksiz biçimde okumalıdır ve dua etme adabına uygun biçimde davranmalıdır.

Ancak duaların kabul görmesinde dua sözlerinden ve dua etme adabından daha önemli bir husus vardır ki o da hiç şüphesiz samimi duygularla el açmaktır. Bir müminin kalpten gelen duygularla Yüce Rabbine yönelmesi halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecek ve dualarına karşılık görecektir. Tabi yukarıda ifade ettiğimiz üzere azim olan Allah ne dilerse ancak öyle olacaktır.

Kalpleri cezbetme duasının sözleri

Kalpleri cezbetme duası 3 farklı Kur’an ayetinin peş peşe okunması ile niyaz edilir. Muhabbet duasında şu ayeti kerimeler bulunur:

  • Meryem suresi 96. ayet
  • Rum suresi 21. ayet
  • Nisa suresi 132. ayet

İfade edilen bu teşkil sırasına göre kalpleri cezbetme duasının sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla. (amin)

Duada geçen ayeti kelimelerin Türkçe mealleri

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. (Meryem-96)

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rum-21)

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa-132)

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı) indirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir