Kalbi Rahatlatan Dua Huzurlu Bir Yaşamın Anahtarıdır

Kalbi rahatlatan dua

Kalbi rahatlatan dua sözleri ve muazzam tesirleri

Kur’an-ı Kerim’de de geçtiği gibi “insanoğlu gerçekten de sabırsız bir varlık”tır. Büyük alimler de insanın bazen daralıp sıkılmasını doğal karşılamışlardır. Zira insan olmak esasında kalben ve fikren sıkıntılarla karşı karşıya gelmek demektir.  Bu nedenle kişinin kendisini bazen güçsüz hissetmesi veya hatalar yapması doğaldır. Önemli olan sabırsızlığın insan fıtratına özgü bir şey olduğunu kabul etmek ve devamlı kalbi rahatlatan dua sözlerini okuyarak kendini güçlü kılmaktır.

Kalbi rahatlatan dua sözleri aynı zamanda dilek duaları hükmündedir. Yani hem kişinin içinde bulunduğu sıkıntılara sabretmesine vesile olur hem de murat ettiği isteklerin gerçekleşmesini sağlar. Bu yönüyle büyük alimler kalbi rahatlatan dualar için “hayırlı kapıların açılmasına vesile olan dualar” ifadesini kullanmışlardır.

Sahih dua kitaplarında kalbi rahatlatan dualar hükmünde birbirinden farklı pek çok niyaz vardır. Bu duaların her biri farklı bir konuda okunur. Ayrıca duaların okunma usulü de birbirinden farklıdır.

Bu yazımızda farklı konularda okunan kalbi rahatlatan dua sözlerine yer verdik. Ayrıca yazımızın sonunda büyük alimlerin sabırlı olmak üzerine buyurdukları tavsiyelere de yer verdik. Müminlerin bu tavsiyelere uygun hareket etmesi inşallah daha hayırlı sonuçlara vesile olacaktır.

Kalbi rahatlatan dua

Zor durumda olanların okuyacağı kalbi rahatlatan dua

Zor durumda kalan ve yüce Allah’ın kendisine bir çıkış yolu göstermesini dileyen müminler şu kısa duayı okumalıdır:

Bismillahirahmanirrahim

Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim. (amin)

Bu dua daha çok ani gelişen sıkıntılar baş gösterdiğinde okunur. Bu itibarla duanın okunması için makbul zamanlar belirtilmemiştir. Yani müminler zor duruma düştükleri her vakit bu duanın sözleri ile yüce Allah’a niyazda bulunabilirler.

Nefsine karşı mücadele edenlerin okuyacağı kalbi rahatlatan dua

İnsanın nefsi bazen insan için “en gözü kara düşman”dan bile daha tehlikeli olabilir. Zira başka bir insana söz geçirmek kişinin kendi nefsine söz geçirmesinden daha kolaydır. Bu hususta büyük alimler nefisle yapılan mücadelenin en zor ve en kıymetli mücadele olduğunu belirtmektedir.

Nefsine hükmetmek için okunması tavsiye edilen kalbi rahatlatan dua sözleri şöyledir:

Bismillahirahmanirrahim

Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım. (amin)

Büyük alimler duanın sabah uyandıktan sonra 3 defa ve gece uyumadan önce 3 defa okunmasını tavsiye etmektedir.

Borç ve maddi sıkıntı durumunda okunacak dua sözleri

Borçları yüzünden zor durumda kalan kişiler kalbi rahatlatan bu duayı okurlarsa inşallah kısa sürede rızık kapıları açılacak ve borçlarından kurtaracaklardır.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale musa li kavmihisteıynu billahi vasbiru innel erda lillah yurisüha mey yeşaü min ıbadih vel akıbetü lil müttekıyn. (amin)

Bu sabır duasının her sabah peş peşe 7 defa okunması daha makbul kabul edilmektedir.

Kalbi rahatlatan dua

Peygamber Efendimizin okuduğu sabır duası da kalbi rahatlatan dua hükmündedir

Hayatın her alanında olduğu gibi sabır konusunda da müminlerin örnek olacağı şahsiyet Peygamber Efendimizdir. Hazreti Muhammed en sıkıntılı dönemlerde bile sükûnetini korumayı bilmiş ve sabırlı davranışları ile müminlere yol göstermiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz çeşitli vesilelerle sabır duaları okumuş ve müminlere de dua etmelerini tavsiye etmiştir.

Peygamber Efendimizin dilinden söylenen sabır duasının sözleri şöyledir:

Bismillahirahmanirrahim

Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu. (amin)

Kalbi rahatlatan dua hem maddi konularla hem de kişisel mevzularla ilgili okunabilir. Ayrıca bu duanın her türlü ruhsal sıkıntıya iyi geldiği ve müminlerin vesveseden kurtulmasını sağladığı da belirtilmektedir.

Kalbi rahatlatan dua hükmünde “ya Sabur” esması 3 defa okunabilir

Kaynaklarda “kısa sabır duası” olarak geçen ya Sabur esması aşağıdaki gibi dua hükmünde okunmaktadır:

Bismillahirahmanirrahim

Ya Sabur Celle Celalühü bu aciz kuluna yardım et ve beni sabreden müminlerden kıl. (amin)

Büyük alimler kaza ve musibet anlarında sadece “Ya Sabur” diyerek niyaz etmenin de dua hükmünde kabul edileceğini belirtmektedir.

Kalbi rahatlatan dua

Düşmandan gelen sıkıntılara sabretme duası

Kötü niyetli insanlardan gelen her türlü sıkıntı karşısında sabrı arttıran duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirahmanirrahim

Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu rabbena efrığ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın. (amin)

Bu da aynı zamanda düşmanca hareket eden insanların uzaklaşmasını ve dua okuyan müminin huzura kavuşmasını da temin etmektedir.

Özel hayatta sıkıntıya düşenlerin okuyacağı kalbi rahatlatan dua

Özel hayattaki her türlü sıkıntının giderilmesi için okunan bu dua İnşallah müminlerin mutlu bir yaşam sürdürmesini sağlayacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa’büdhü vastabir li ıbadetih hel ta’lemü lehu semiyya. (amin)

Dua sözlerinin perşembe geceleri yatsı namazından sonra 3 defa okunması tavsiye edilmektedir.

Kalbi rahatlatan dua sözleri ancak fiili dua ile desteklenirse tesir gösterir

Fiili dua kavramı “el açan müminlerin murat ettikleri şeye kavuşmak için verdikleri emek” anlamındadır. Çünkü dinimize göre herhangi bir konuda dua eden bir mümin hedefine ulaşmak için gerekli gayreti de göstermelidir.

Örneğin bir kişinin yoksulluktan kurtulmak için bir işe girip çalışması filli duadır. Bu kişinin rızık duası okuması ise sözlü duadır.

Müminler fiili duaya da en az sözlü dua kadar önem vermelidir. Bütün konularda olduğu gibi sabır konusunda da fiili dua ve sözlü dua kavramları geçerlidir. Yukarıda sözlerini verdiğimiz kalbi rahatlatan dualar sözlü niyazlar biçimindedir. Bu konuda büyük alimlerin “fiili dua” kabul edilen tavsiyeleri ise şöyledir:

  • Allah’ın size verdiği her türlü nimet için şükredin. Maddi yaşamınızda ve özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyor olsanız da bu durum şükretmenize engel olmasın. Zira şükretmek, kulluk bilincinin gereğidir. Şükür sabrı arttırır ve kullara dayanma gücü verir.
  • Fırsat buldukça seyahat edin. Yolculuk yapmanın insanları her bakımdan geliştirdiğini unutmayın. Ayrıca mekan değişikliğinin ruhsal olarak insanları dinç tuttuğunu aklınızdan çıkarmayın.
  • Kur’an-ı Kerim’den birkaç kısa sure ezberleyin ve gün içinde birkaç defa okuyun. Bu sureleri okurken yüce Allah’ın gücü ve kudreti konusunda tefekkür edin.

Kalbi rahatlatan dua

  • Gücünüz nispetinde sadaka verin. Zor durumda kalan müminlere el uzatırsanız inşallah yüce Allah sizi inşallah hiçbir zaman zor durumda bırakmaz.
  • Peygamber Efendimize salavat getirmeyi alışkanlık haline getirin.
  • Her türlü dedikodudan uzak durun. Gıybet etmenin büyük günahlardan olduğunu bilin. Üzerinize vazife olmayan konulara ilgi duymayın.
  • Aile büyüklerinizi yalnız bırakmayın. Onları sık sık ziyaret edin. Gönüllerini hoş tutmak için onlara küçük ikramlarda bulunun.
  • Ramazan ayı dışında da belli günlerde oruç tutun. Özellikle nefsini terbiye etmek isteyen müminler, oruç tutmanın bu husustaki faydasını inşallah kısa sürede göreceklerdir.
  • Kişisel bakımınızı ihmal etmeyin. Devamlı temiz ve güzel giyinmeye özen gösterin.
  • İçi kapanıp dar bir sosyal alanda yaşamak yerine farklı insanlarla tanışıp geniş bir sosyal çevre edinmeye gayret edin.

İfade edilen bu tavsiyeler dışında büyük alimler hayatın her aşamasında dualar okuyarak manevi dünyanın zenginleştirilmesi gerektiğini de belirtmektedir.

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir