İstek Duası Muazzam Etkili Herkes Şaşırıyor

İstek duası ile alakalı çok özel ve önemli bilgiler

İstek duası adı verilen mübarek niyaz, müminlerin her türlü isteklerinin kabulü adına Yüce Allah’tan dilekte bulundukları son derece tesirli ve defalarca denenmiş bir duadır. Bu duanın mucizevi etkiler gösterdiğine yönelik çok güzel anlatımlar vardır.

 • İstek duası Allah’ın güzel isimlerinden 10 adet muazzez esmanın feyzi ve Kuran-ı Kerim’in 10 tane celil ayeti kerimesi ile okunmaktadır. Bu nedenle istek duası kutsi bir niyaz olarak kabul edilmeli ve bilinmelidir.

İstek duası hangi konulara dair dilekte bulunmak için okunur?

Sahih dua kitaplarında istek duasının şu konularda okunabileceği yönünde beyanlar bulunmaktadır:

 • İstek duası özel hayata ait her türlü isteğin gerçekleşmesini dilemek üzere okunabilir. Bu dua vesilesiyle gönlünden geçen isteği hasıl olan (gerçekleşen) sayısız kadın ve erkek mümin bulunmaktadır.
 • Bu dua çok etkili bir bereket ve rızık duasıdır.
 • Hastalar ve hasta yakınları bu duayı şifa nasip edilmesini dilemek için okuyabilirler.
 • İstek duası aynı zamanda tesirli bir başarı duasıdır. Bu duayı devamlı okuyanlar inşallah arzuladıkları hedefe varacaklardır.
 • Mücadele gerektiren durumlarda bu duayı okuyan kişi inşallah galip gelecektir.

İstek duası burada sıralanan maddeler dışında akla gelebilecek her tür mevzuya dair okunabilir. Bu dua, sadece tek bir isteğin gerçekleşmesini dilemek üzere okunabileceği gibi tüm hayatın mutlu, başarılı ve bereket içinde geçmesini dilemek için de okunabilir.

İstek duası ile ilgili dikkat edilmesi gereken 3 önemli nokta

Büyük alimler istek duası okuyacak kişilerin şu üç hususa dikkat etmeleri gerektiğini beyan etmişlerdir:

İstek duasında sadece helal dairesinde olacak durumlar için niyazda bulunulabilir. Dinen caiz olmayan ve günaha bulaştıracak konularda istek duası edilemez.

İstek duasını okuyacak kişiler mutlaka yüce Allah’tan her şeyin “hayırlısı”nı dilemelidir. Çünkü çoğu zaman şiddetle arzuladığımız şeyler aslında bizim için hayırlı değildir. En iyisini yüce Allah bilir. Bu nedenle dua edip hayırlısının takdir edilmesini dilemek daha isabetli olacaktır.

İstek duası okuyan müminler bu duayı okuduklarına dair ulu orta konuşmazlarsa daha doğru olacaktır. Çünkü istek dualarının bir kısmı doğrudan özel hayatla ilgili isteklerin gerçekleşmesini dilemek üzere okunur. İslam dinin özel hayatın gizliliğine büyük önem verdiği unutulmamalıdır.

İstek dualarında sadece yüce Allah’tan istemek esastır

Değişik dua kitaplarında bazen istek dualarının başında din büyüklerine hitaben dua edildiğine tanık olunmaktadır. Bu kesinlikle yanlış bir tavırdır.

Elbette ki Allah’ın sevgili kulları bulunmaktadır. Bu şahıslar manevi mertebeler bakımından üstündür. Ancak bu üstünlük kesinlikle dua ederken onların isimlerinin anılmasını gerektirmez.

Allah dışında herhangi bir varlığa duada seslenmek kesinlikle yanlıştır ve bilinçli Müslümanlar bundan uzak durmalıdır.

Burada hakkında bilgi verdiğimiz istek duası ise sadece yüce Allah’a seslenmemizi sağlayan ve 10 adet esma ile el açmamızı temin eden bir duadır.

İstek duasının makbul kabul edildiği zamanlar

İslam’da mümin dilediği her an Rabbine el açarak dua edebilir. Ancak duaların daha makbul kabul edildiği vakitler de vardır.

Kadim dua kitaplarında istek duasının makbul kabul edildiği iki vakit ifade edilmiştir. Bu vakitler “sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakit” ile “yatsı namazı sonraları”dır.

Bu iki vakit dışında bayram sabahlarının, arife günlerinin ve kandil gecelerinin de dualar için makbul vakitler kabul edildiğini ifade etmek gerekir.

Mutlaka Oku: Kaşık Büyüsü

İstek duasını kaç gün okumak gerekir?

İstek duası 7 gün boyunca okunması tavsiye edilen bir duadır.

Kişi duayı her gün bir defa okuyarak duasına 7 gün boyunca devam edebileceği gibi haftada bir defa dua ederek 7 hafta boyunca da dua edebilir.

Yani istek duası, 7 gün sürebileceği gibi 7 hafta da sürebilir.

İslam tarihinde istek duasının daha çok 7 gün süreyle okunduğunu belirtmekte fayda vardır.

Bazı alimler ise istek duasını arzulanan şey gerçekleşinceye kadar sabırla okumak gerektiğini ifade etmişlerdir.

 

İstek duasının sözleri

İstek duası besmele ile başlar. Ardından 10 adet esma başına “ya” nidası eklenerek niyaz edilir. Daha sonra Fetih suresinin ilk 10 ayeti kerimesi okunur. Fetih Suresinin ilk 10 ayetinin istek ve dilek duası hükmünde okunması Asrı Saadet döneminden günümüze kadar gelen bir uygulamadır.

Buna göre istek duasının sözleri şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rahman

Ya Rahim

Ya Kadir

Ya Azim

Ya Vedud

Ya Mucib

Ya Melik

Ya Semi

Ya Basir

Ya Latif

İnna fetahna leke fetham mübına.

Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma.

Ve yensurakellahü nasran azıza.

Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma.

Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma.

Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra.

Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma      .

İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra.

Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla.

İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma. (amin)

Duayı okuyan kişilerin tüm benlikleriyle ve samimi duygularla dua etmelerinin duanın kabulü hususunda son derece önemli olduğunu da ifade etmekte fayda vardır.

İncelemeden geçmeyin!

 • Dilek duaları
 • Bereket ve rızık duaları
 • Kısmet duaları
 • İç sıkıntısı için dualar
 • Huzur duaları
 • Şifa duaları
 • Peygamberlerin dilinden dualar

ve daha pek çok farklı kategoride yüzlerce sahih duayı bir arada görmek istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız:

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

Şu yazı da ilginizi çekebilir: Aşık Etme Büyüsü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir