Gusül Abdesti Ne Demektir, Nasıl Alınır?

güsul abdesti

Gusül abdesti ne demektir?

Gusül kelimesi sözlükte “yıkanmak” anlamındadır. Ancak dini literatürde “tüm bedenin hiç kuru yer kalmayacak biçimde yıkanması” manasına gelir.

Hangi durumlarda gusül abdesti almak gerekir?

Gusül abdestini şu üç durumda almak gerekir:

Cinsel ilişkide bulunulduğunda kişi “cünüp” kabul edilir. Cenabet olan kişi mutlaka boy abdesti almalıdır. Cinsel ilişkiye girmediği halde eğer rüyada veya başka bir nedenle vücuttan meni akışı olmuşsa kişi yine gusül abdesti almalıdır.

Kadınlarda hayız yani adet bitiminde boy abdesti alınır.

Bu abdestin alınması gereken üçüncü durum ise kadınların nifas yani lohusalık halleridir.

Cünüplüyken neler yapılamaz?

Bir kişi cenabet halindeyken boy abdesti almadan şu üç şeyi yapamaz:

 • Namaz kılamaz
 • Kuran okuyamaz, Kuran’ı eline alamaz.
 • Kutsal toprakları (Kabe’yi) ziyaret edemez.

Sıralanan bu maddeler dışında cünüplü kişi yiyip içebilir ve çalışabilir. Ancak ne kadar erken üzerindeki cenabeti kaldırırsa o kadar isabetli olur.

güsul abdesti

Bu abdestin Kuran’da ve hadislerde yeri nedir?

Boy abdesti sonradan ortaya çıkmış bir İslami uygulama değildir.

Kuran’da Nisa suresi 43. ayette ve Maide suresi 6. ayette gusül abdesti hakkında bilgi verilmiştir.

“Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.” (Nisa-43)

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” (Maide-6)

Ayrıca Hazreti Muhammed’in pek çok hadisinde (Buhari, Müslim, Tirmizi…) boy abdestinin nasıl alınması gerektiğine dair bilgiler verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında boy abdestinin temel İslami kurallardan biri olduğu kesin bir dille söylenebilir.

Gusül abdestinin farzları nelerdir?

Bütün İslam mezheplerinde gusül abdestinin farzı “tüm vücudu yıkamak” biçiminde ifade edilmiştir.

Bazı mezheplerde ise tüm vücudu yıkamanın yanı sıra “ağza su vermek” ve “burna su vermek” de farz olarak buyrulmuştur.

Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?

Temel dini kaynaklarda Hazreti Muhammed’in gusül konusundaki sünnetlerinin şunlar olduğunu belirtilmiştir:

 • Besmele çekmek
 • Niyet etmek
 • Boy abdesti almadan önce vücudu iyice temizlemek
 • Gusül abdestinden önce normal abdest almak
 • Yıkanmaya önce baş,  sonra sağ omuz, nihayetinde sol omuz sırasıyla devam etmek
 • Üç defa su dökmek
 • Eğer yıkanma sırasında su birikmiş ise ayakları yıkamayı en sona bırakmak

güsul abdesti

Gusül abdesti nasıl alınır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki gusül abdesti kadınlarda ve erkeklerde aynı şekilde alınır, cinsiyete göre bu abdestin alınış şekli değişmez.

Farzlara ve sünnetlere bakıldığında gusül abdestinin şu aşamalar takip edilerek yapılması icap etmektedir:

 • Besmele çekmek
 • Boy abdesti alınacağına dair niyet etmek
 • Boy abdestine geçmeden önce normal namaz abdesti almak
 • Önce başa üç defa su dökmek, sonra sağ omuza 3 defa su dökmek ve nihayetinde sol omuza 3 defa su dökmek
 • Küpe, bilezik, gerdanlık gibi tüm takıların altlarına da su gitmesini temin etmek
 • Tüm vücudu hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde temiz bir şekilde yıkamak.

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir