Evlenmek için Dua 3 Günde Kesin Etkili Müthiş Niyaz

Evlenmek için Dua Arayanlar için Mükemmel Bir Niyaz Örneği

Evlenmek için dua bulmak isteyen kişilerin doğru yerde olduğunu söyleyebiliriz, zira bu yazımızda 2 ayet-i kerime ile en güzel evlilik duasını uygulamanızı sağlamaya çalışacağız, siz de bu sayede güzelliğini yaşayacaksınız.

 • Evet, bu yazıda evlenmek için duayı nasıl ve ne şekilde uygulamanız gerektiğini ve bu faziletli niyazın etkili olabilmesi için hangi koşulları yerine getirmek lazım geldiğini en açık ve net ifadelerle öğrenmiş olacaksınız. Fakat yazıdaki bütün ayrıntıları dikkatli bir şekilde takip etmelisiniz, ancak bu şekilde hiçbir önemli inceliği kaçırmadan duanın orijinal halini en güzel şekilde tatbik edebilirsiniz.

Şimdi teker teker ve maddeler halinde evlenmek için duanın teferruatını incelemeye başlayalım:

Evlenmek İçin Dua Hangi Amaca Hizmet Eder?

Bir kişinin kısmetini açabilmek ve Allah’ın izniyle en hayırlı kişiyle evlenebilmek için başvurabileceği bu dua, aynı zamanda iç huzuru ve rahatlamak amacıyla da okunabilir.

 • Yani evlenmek için duanın hem hayırlı bir kısmet temin etmek amacıyla yapılabileceğini ve bu sayede Allah’ın izniyle hayırlı bir eş ile izdivaç ve beraberlik sağlanabileceğini, hem de psikolojik anlamda rahatlamak, huzur ve sükûnete kavuşabilmek için tatbik edilebileceğni söylemek mümkündür.

Fakat, bu duanın Allah indinde kabul olunması için 4 önemli şarta riayet etmek lazım geldiğini dile getirerek bu 4 önemli şartı aşağıya alıyoruz:

Evlenmek İçin Duanın Kabulünde 4 Önemli Şart

1- Evlenmek İçin Dua ve Büyü Problemi

 • Birçok insanın bu tür konularda yanlış olarak büyü ve sihir gibi kötü ve çirkin uygulamalara başvurduğunu ve bu uygulamalara başvurduktan sonra da kısmetlerinin ve nasiplerinin tam anlamıyla kapandığını biliyoruz.
 • Bu nedenle hayırlı bir şekilde evlenmek ve en güzel şekilde Allah’ın rahmetinden hayırlı bir kısmet talebinde olan insanların, büyü ve sihir gibi kötü ve çirkin uygulamalardan uzak durmaları gerekir. Çünkü bu uygulamalara başvuran insanların hem talihleri ve kısmetleri kapanır hem de yaptıkları dualar kabule karin olmaz.
 • Bu nedenle evlilik ve kısmet gibi konularda büyü yapan kişilerin öncelikle tövbe ve istiğfar getirmesi gerekir ki yapacakları dualar Allah’ın indinde makbul olabilsin.

2- Evlenmek İçin Dua ve Kişinin Allah’ı Tanıma Yönü

 • Birçok insanın Allahu Teâlâ’yı yeterince tanımadığını ve O’nun sonsuz kudretini gerçek anlamda fark etmediğini biliyoruz maalesef. Bir kişinin Allah’ın sonsuz kudretini yeterince kavraması ve idrak etmesi, o kişinin dualarının kabulü konusunda gerçek anlamda mucizelere tanık olması anlamına gelir.
 • Bu nedenle bu duayı uygularken mümkünse Allah’ın sonsuz kudretini inceden inceye tefekkür etmeye ve Yüce Rabb’imiz hakkında daha derin düşünceler içerisine dalmaya çalışmalısınız.

3- Evlenmek İçin Dua ve İçtenlik Faktörü

 • Bazı insanların yanlış bir şekilde, dua ederken, başka insanların kötülüğünü düşündüğünü ve kendi amaçları gerçekleşsin diye kalplerinde başka insanlara dair kötü duygular beslediklerini biliyoruz. Oysaki evlenmek için duanın kabulü için bütün kötü düşüncelerden arınmalı ve tamamen saf duygular içerisinde Allah’a yönelmelisiniz.
 • Kısaca bütün içtenliğiniz ve bütün samimiyetiniz ile Allah’ın yüce dergâhına iltica ederek O’nun merhametini ve şefkatini celb etmeye çalışmalısınız.

Mutlaka Oku: Tuvalet Büyüsü Müthiş Bir Ayırma Büyüsü

4- Evlenmek İçin Dua ve Niyeti

 • Tabi bütün bu faktörlerin yanı sıra, aynı zamanda duaya başlarken niyetinizi ve amacınızı en baştan düşünmeye ve bu niyete odaklanarak dua yapmaya çalışmalısınız.
 • Öyleyse evlenmek için duanın niyet aşaması ile birlikte diğer bütün aşamalarını teker teker izah etmeye başlayalım ve bu konuda ne yapmanız gerektiğini açıklamaya çalışalım:
 • Öncelikle evlilik duasının en güzel vaktinin seher vakti olduğunu söylemeli ve bu vakitte yapılan duanın daha makbul olduğunu dile getirmeliyiz.

Bu nedenle herhangi bir gün, seher vaktinde uyanmaya çalışmalı ve uyanır uyanmaz da niyetinizi düşünmeye başlamalısınız.

Bu şekilde seher vaktinde uyanıp niyetinizi düşünmeye başladıktan sonra, evlilik duasının bundan sonraki aşamalarında da bu niyetinizi daima aklınızda tutmayı sürdürmelisiniz.

Bu güzel düşünceler ve duygular içerisinde, sessiz bir ortama geçmeli ve bu ortamda kıbleye dönerek, ellerinizi gökyüzüne açmalı ve ayakta iken 7 defa besmele okumalısınız.

 • 7 kez besmele okurken de (yani 7 kez Bismillahirrahmanirrahim derken de) niyetinizi düşünmelisiniz. Bu uygulamanın ardından dizüstü çökmeli ve aşağıdaki yönlendirmeleri takip etmeye devam etmelisiniz:

Evlenmek İçin Dua Nasıl Yapılmalı?

7 besmele sonrasında dizüstü çöktükten sonra, evlenmek için duanın 1. ayeti olan aşağıdaki ayet-i kerimeyi 3 defa okumalısınız:

1. Ayet: “Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.”

Bu ayeti 3 defa okurken aynı zamanda ayetin anlamı üzerinde düşünmek gerektiğini bilmelisiniz, bu nedenle ayetin anlamını aşağıya alıyoruz:

Anlamı: “Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.”

Bu şekilde, bu mübarek ayetin anlamını düşünerek 3 defa bu duayı okuduktan sonra, şu cümlelerle duanıza devam etmelisiniz:

 • “Allah’ım sana iltica eden kullarının en hayırlı kısmetler ve türlü türlü güzelliklere mazhar olduğunu bilmenin huzuru ve sükûneti içerisinde sana yöneliyorum.”

Bu cümleyi bir defa okuduktan sonra, şimdi de evlilik duasının 2. ayetini 3 defa okumalısınız:

2. Ayet: “Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr.”

Tabi bu ayet-i kerimeyi okurken de ayetin ne anlama geldiğini bilmeli ve düşünmelisiniz, bu nedenle ayetin anlamını aşağıya aldık:

Anlamı: “Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.”

Ayetin anlamını düşünürken 3 defa bu ayeti okuduktan sonra, evlenmek için duanın diğer aşaması olan Fatiha Suresi kısmına geçiyoruz:

Evlenmek İçin Dua ve Fatiha Suresi

Bu kısımda tam 7 defa Fatiha Suresi’ni okuduktan sonra bir kez şu duayı okumalısınız:

 • “İlahi, bizi her türlü güzellik nimetinin içerisine gark eden ve bizlere, ihsan hazinelerini sınırsız bir şekilde açan rahmetinin ve şefkatinin hatırı için bana en güzel kısmeti ve en güzel bahtiyarlığı nasip eyle. Amin.”

Bu duayı içli bir ses tonuyla ve kısık bir şekilde, Allah’ın sonsuz merhametinden ümitvar olarak ve O’nun yüceliğini düşünerek bir kez okuduktan sonra, şimdi de evlilik duasının son aşaması olan Ya Habîb esması kısmına geçmelisiniz:

Evlenmek İçin Dua ve Ya Habîb Esması

Bu aşamada, 77 defa Ya Habîb esmasını okumalı (yani 77 defa Ya Habîb demeli) ve bu okuma sırasında, Allah’ın insanlara en güzel ihsanı ve nimeti olan muhabbet, sevda gibi güzel duyguların Yaratıcısı olduğu gerçeğini düşünmeye çalışmalısınız.

Evet Allahu Teâlâ, bütün mahlûkatın kalbine sevginin ve muhabbetin türlü türlü güzelliklerini nakşettiği gibi, biz insanların kalp odağına da her türlü muhabbeti ve sevgiyi nakşetmiştir. İşte Ya Habîb esması, bu muhabbetin ve sevdanın mührü sayılır.

Bu düşünceler içerisinde 77 defa Ya Habîb esmasını okuduktan sonra, şu duayı bir kez okuyarak evlilik duasını bitirmiş olacaksınız:

 • “İlahi, muhabbeti ve sevdayı insanların kalbine işleyerek onları birbirine bağlayan ve evrende bulunan bütün varlıkları muhabbetin derin suları ile yıkayan ve serinleten sonsuz aşk ve muhabbet iksirini, bana da, beni sevmesi muhtemel insana da içir Allah’ım. Amin.”

Bu güzel duayı da bir kez okuduktan sonra, evlilik duasını bitirmiş olacaksınız, inşallah bu duanın bereketi ve güzelliği ile yolunuz açık olur ve bahtınız yaver gider.

Bu güzel duayı aktarmanın sevinciyle size güzel bir kitap tavsiyesi ile veda etmek istiyoruz:

Evlenmek İçin Dua ve En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı

Birçok insanın büyü ve tılsım gibi çirkin ve kötü uygulamaların ağına düştükten sonra, nihayet bu gibi kötü uygulamalardan vazgeçip tamamen tehlikesiz ve tamamen risksiz olan En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile hayatına türlü türlü güzellikler kattığını biliyoruz.

Siz de bu insanlar gibi doğru yolu bularak en güzel şekilde yolunuza devam etmek istiyorsanız bu değerli kitabı indirip okumanızı size de tavsiye ederiz.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı) indirin.

Ayrıca şu yazımızı da okumalısınız: Etkisini Hemen Göreceğiniz Cesaret ve Özgüven Duası

Evlenmek için Dua 3 Günde Kesin Etkili Müthiş Niyaz” üzerine 12 yorum

 1. Hocam merhaba
  Evimde yaklasik 38 adet muska buldum.kismetim tam olacağı sirada ya benden yada karsidakinden sudan sebepler yüzünden bozuluyor.isimde de keza oyle.tam hersey mukemmel oldu derken bir anda tüm hersey başa sarıyor. Bana ne önerirsiniz.acil yardimlarinizi rica ediyorum

 2. Merhaba ben görücü usülle Bir kaç yere gitim ama hep büyük bir aksilik cikti ve işimiz hep bozuldu tabi insani elimde deyil insan çok özuluyor çok yipraniyor onda dolaylı bende artik güzel bir yuva kurmak istiyorum bu için bana yardimci olurmusunuz

 3. Kaç gün boyunca bu evlilik duasını okumalıyım. Hacet dilek namazı kılarak da bu evlilik duasını okusak olur mu. Şimdiden teşekkürler.

 4. Merhaba siteniz adı gizli büyüler dualar ve açıkçası büyü kelimesi geçtiği için kaç defa sitenize girdim kitabı almak için ancak sırf bu yüzden vazgeçtim.

 5. Merhabalar ben esimden ayrılalı 2 sene oldu ve 4 yaşında bir oğlum var şuan hayatımda biri var fakat ilişkimizin kuvvetlenmesi ve evlilik yönüne gitmesi için onerebileceginiz duaya ihtiyacım var ne olur yardım edin. Allah rızası için bu kitapta durumuma göre dua var mı

 6. Merhabalar paylaşımlarınıza yorumlara baktım açıkçası kafam karıştı. Şöyle söyleyeyim bağlanma nasıl oluyor yani karşındaki sana sevgisi ilgisi yoksa bu duaları yaparak büyü yapılmış olmaz mı ? Açıkçası biraz ürktüm ben!!! Duanın gücüne inanıyorum duamız olmazsa ne ehemmiyetimiz olur onun da bilincindeyim ama bu kitap biraz farklı geldi ?? Bilgilendirirseniz sevinirim.Allah’a emanet olun

 7. merhaba, ben 37 yasındayım ve hayırlı bır evlılık yapmak ıstıyorum bu duanın ınsallah hakkımda hayırlı bır adım olmasını dılıyorum rabbımden. sızlerdende dua beklıyorum.

 8. Bende bugün aldım inşallah bende etkisini görürüm gördüğüm anda yazacam zaten inşallah.

 9. selam ismimi aciklamak istemiyorum Allah ruzasi icin bana yardimci olun ben cok kotu bunalima girdim kendimi intar edecek durumdayim sevdigimden ayrildim bu kitabi anasil ve nerden alabilirim Allah rizasi icin lutfen yardim edin

 10. kitabı nasıl alacağım okadar ihtiyacm var ki evlenmek istiyorum ama izin verilmiyor..aileme lazım olduğum söylniyor..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir