Doğumda Okunacak Dualar ile Şifa ve Huzur Bulacaksınız

Doğumun kolay ve hayırlı geçmesi için okunacak dualar

Doğum olayı bir ailenin yaşayabileceği en güzel hadiselerden biridir. Doğum süreci ve doğumun kendisi yüce Allah’ın mucizelerinden biridir. Zira Kuran’ın deyimi ile “birkaç damla sudan” bir insanın yavaş yavaş yaratılmasına şahit olmak kişi için müthiş bir tecrübedir.

Anne adayları için doğum süreci ve doğumdan sonraki annelik serüveni son derece kutsal bir makâmdır. Ancak bu kutsal sürecin riskli bir sağlık boyutu da vardır. Bu bakımdan doğum süreci hem mutluluğun hem de yoğun stresin bir arada yaşandığı bir dönemdir.

Doğumda okunacak dua ve gerekli tıbbi tedbirlerin alınması

Doğum için dua okuyacak değerli okurlarımıza doğumun iki farklı cihetinden bahsederek maddelerimize geçmek istiyoruz:

Doğumun kolay geçmesi ve hayırlara vesile olması için mutlaka dua gibi manevi bir iksire ihtiyaç vardır. Çünkü dua etmek, Allah’a el açmaktır ve yüce yaratıcıdan ihtiyacı olan şeyi dilemektir. Ancak “doğum duası gibi sağlıkla ilgili niyazlar edilirken doktor desteği ve gerekli sağlık tedbirleri asla ihmal edilmemelidir.”

Unutulmamalıdır ki bedensel ve ruhsal sağlığı korumak İslami bir görevdir. Bir mümin sağlıkla ilgili hususlarda doktor gözetimi ile şifa bulmaya çalışmalıdır. Bu tutum Kuran’ın mantığına ve Hz. Peygamber’in sünnetine en uygun olan davranış tarzıdır. Bu gereklilik yerine getirildikten sonra dua gibi manevi bir zırh ile güçlenmeye çalışmak da kişiyi her türlü musibet karşısında inşallah hıfzedecektir.

Doğumda okunacak dualar kaynağını nereden almaktadır?

Kuran-ı Kerim, her konuda olduğu gibi doğum mevzusunda da en büyük şifa kaynağıdır. Doğum için okunan dualar da Kuran ayetlerine dayanmaktadır. Bu bakımdan sahihliği konusunda şüphe duyulmayacak ve gönül rahatlığı ile okunabilecek dualardır.

3 farklı konuda okunabilecek 3 farklı doğum duası

İslam tarihi boyunca doğum konusunda şu üç dua yaygın olarak okunmuştur:

Doğumun kolay geçmesi için okunan dua hükmünde Kuran ayetleri

Meryem suresinde Hz. Meryem’in Hz. İsa’ya hamileyken çektiği sancıdan bahsedilmektedir (Meryem suresi 23. ayet). Ardından bu sancıların şifası ifade edilmiştir (Meryem suresi 24. ayet).

Bu ayeti kerimeler sonraki yüzyıllarda doğumun kolay geçmesi için dua olarak okunmuş ve Allah’ın izni ile çok hayırlı neticeler alınmıştır.

Ayeti kerimelerin Latin harfleri ile yazılışı şöyledir:

“Fe ecaehel mehadu ila ciz’ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya”

 “Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya”

Bu ayeti kerime doğum sancısı çeken Hz. Meryem’e Cebrail’in Allah’ın rahmetini müjdelemesi ile alakalıdır ve Türkçe karşılığı şöyledir:

Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. “Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!” dedi.

Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.”

İlginizi Çekebilir: Kuran’da Geçen En Güzel Dua Ayetleri

Doğum sancılarını hafifleten ayeti kerimeler

Abese suresinin 18-19-20-21-22. ayetleri okunduğunda inşallah doğum sancısı çeken kadınların ağrıları hafifleyecek ve doğum daha kolay gerçekleşecektir.

Ayetlerin orijinal hallerinin Latin harfleri ile okunuşu şöyledir:

“Min eyyi şey’in halekahu.”   

“Min nutfetin halekahu fekadderehu.”      

“Summessebiyle yesserehu.”

“Summe ematehu feakberehu.”    

“Summe iza şea enşerehu.”

Ayeti kerimelerin Türkçe meali ise şöyle izah edilebilir:

“Allah onu hangi şeyden yarattı?”   

“Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.”         

“Sonra ona yolu kolaylaştırdı.”          

“Sonra onu öldürdü ve kabre koydu.”         

“Sonra, dilediği vakit onu diriltir.”

Doğum yapan kişiye dayanma gücü ve aile efradına sabır veren doğum duası

İslam dünyasında en yaygın biçimde okunan doğum duası Araf suresi 54. ayeti kerimesidir. Bu ayet yüce Allah’ın yaratma gücünü zikreden lafızlar içermektedir.

Ayrıca şükür ve tövbe duası olarak da okunabilen bu ayetin Latin harfleri ile yazılışı şöyledir:

“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın.” (Araf-54)

Duanın Türkçe meali şu sözlerle aktarılabilir:

“Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.”

Doğumda okunacak dua hakkında çok önemli 5 bilgi

Doğum için okunacak bu duaları gebe kişinin kendisi okuyabileceği gibi bir yakını da okuyabilir. İslami anlayışta dualar bireysel niyazlar olmakla birlikte şifa dualarını başkaları için okumaya icazet vardır.  Ayrıca dualar okunurken ayetlerin Arapça halleri okunacaktır. Türkçe kısımlar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Doğum sırasında kadınların çoğu ciddi korkular yaşamaktadır. Yaşanan bu korkular bazı kadınların ömürleri boyunca çeşitli ruhsal sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Doğum sırasında yaşanabilecek her türlü korku ve endişeden kişiyi kurtarmak için Felak suresi ile Nas suresini okumak çok faydalı olacaktır.

Hamile olan kişinin veya aile efradından birilerinin farz namazları sonrasında doğumun kolay ve sıkıntısız geçmesi için dua etmesi halinde inşallah duasına icabet olacaktır. Zira Allah’ın namaz sonralarında kendisine el açan müminlerinin isteklerine cevap verdiği sahih kaynaklarda sıkça ifade edilmektedir.

Gebelik sırasında bol bol Kuran okumak veya başkasından dinlemek hem annenin sağlığı için hem de bebeğin sağlığı için mucizevi tesirler göstermektedir.

Doğum öncesinde Esmaül Hüsnadan Allah’ın güzel isimlerini zikretmek de inşallah en etkili dua hükmünde kabul görecektir.

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir