Bu Şirinlik Duası Çok Etkili Okumayan Pişman Olur

Şirinlik Duası, En Etkili İksir Gibi Muazzam Derecede Etkili

Eğer siz de herhangi bir kişiye ya da bütün insanlara karşı daha şirin ve daha itibarlı görünmek istiyorsanız, bu duayı en güzel şekilde uygulamalı ve bu muhteşem uygulamanın gücünden istifade etmelisiniz.

 • Eğer aktaracağımız şirinlik duasının tüm aşamalarını dikkatli bir şekilde takip ederseniz, hayatınızın gerçek anlamda değiştiğini görmenin mutluluğunu yaşayacaksınız inşallah.

Bu tesirli duayı okuyup tatbik edenler mucizevi tesirlerine bizzat şahit olmuşlardır. Dua vesilesiyle hayatı değişen sayısız mümin vardır. Bu özelliğinden ötürü şirinlik duası en yaygın başvurulan dualardan biri haline gelmiştir. 

Şimdi maddeler halinde ilerleyelim ve şirinlik duası ile alakalı her detayı sunmaya çalışalım, çok dikkatli bir şekilde takip etmenizi tavsiye ederiz:

Şirinlik Duası Hangi Amaçla Yapılır?

Şirinlik duası, bir insanın herhangi bir kişiye karşı daha şirin görünmesini sağlayan muhteşem bir uygulamadır. Ya da bir insanın karşısına çıkabilecek diğer bütün insanlar nazarında çok daha itibarlı ve prestijli olmasını sağlayan mükemmel bir duadır.

 • Kısaca şirinlik duası gerçek anlamda itibar kazanabilmek ve insanların gözüne daha sevimli ve daha tatlı görünebilmek için okunabilecek muhteşem bir niyaz olarak bilinir. Zaten tarihte şirinlik duasını uygulayarak eski itibarını ve eski sevimliliğini en az ikiye katlayan binlerce insanın olduğunu bilmekteyiz.

Ancak ifade etmek gerekir ki bu tesirli dua daha çok özel hayatta mutluluğu yakalamak için okunmaktadır. Eşinin veya sevdiğinin gözüne şirin görükmek için bu tesirli duaya başvurulmakta ve Allah’ın izniyle çok hayırlı neticeler elde edilmektedir.

Şirinlik Duasının Kabulü İçin 4 Önemli Şart

Fakat birçok insanın şirinlik duasından gerçek anlamda istifade edemediğini de biliyoruz ve bunun neden kaynaklandığını da çok iyi bilmekteyiz.

 • Evet, insanların birçoğu bu mübarek duanın feyzinden ve bereketinden gerçek anlamda istifade edemiyor; çünkü bu insanlar duanın kabul şartlarına ve kurallarına gerçekten riayet etmiyor.

İşte biz de şirinlik duasının nasıl yapılması gerektiğini en açık ve net ifadelerle aktaracağımız aşağıdaki bilgileri vermeden önce, bu duanın kabulü için mutlaka uyulması gereken 4 husus üzerinde durmak istedik.

Bu dört önemli noktayı bilmeden ve anlamadan şirinlik duası yapmanızın hiç bir anlamı olmayacaktır, bu nedenle daha dikkatli bir şekilde okumaya başlamanızı tavsiye ederiz:

1- Şirinlik Duası ve Takdim Edilen Büyüler

Öncelikle bir müslümanın uyanık olması gerektiğini ve kendisine takdim edilen her uygulamayı yapmaması gerektiğini bilmelisiniz, bu bağlamda size şirinlik duası olarak sunulan ve esasında birer büyü ve sihirden ibaret olan uygulamalardan mutlaka uzak durmalısınız.

 • Şunu bilmelisiniz ki bu dua, en güçlü ve en tesirli büyüden bile daha etkili ve daha kalıcı bir enerjiye sahiptir. Ayrıca Allahu Teala’nın büyü yapan insanların dualarını kabul etmediğini ve onları hoş görmediğini bilerek hareket etmelisiniz.

2- Şirinlik Duasının Vakti

Birçok kişinin bu duayı yapmasına rağmen duasının kabul olmamasının en büyük nedenlerinden biri de şirinlik duasının vaktine riayet edilmemesidir. Oysaki şirinlik duası sadece seher vaktinde uygulandığında etkisini ve gücünü gösteren bir duadır.

 • Bu nedenle siz de bu duayı uygularken mutlaka ama mutlaka seher vaktinde uyanmaya ve duayı bu vakitte uygulamaya gayret göstermelisiniz, aksi takdirde duanın enerjisi minimuma düşecek ve siz de bu uygulamadan gerçek anlamda istifade edememiş olacaksınız.

Seher vaktinde yapacağınız bu duayı tam anlamıyla nasıl uygulamanız gerektiğini aşağıda izah etmeye devam edeceğiz.

3- Şirinlik Duası ve İçtenlik

Duaların kabulünde en önemli hususlardan birinin de içtenlik olduğunu dile getirmeliyiz ve şirinlik duasında da içtenliğin son derece önemli olduğunu vurgulamalıyız.

 • Evet, bu duanın kabulünde en önemli detaylardan biri de içtenlik ve samimiyet olarak bilinmelidir, yani duayı uygulayan kişinin içtenlikle Allah’a yönelmesi ve kalbinde hiçbir kötü niyet taşımadan Allahu Teala’nın dergah-ı merhametine iltica etmesi şarttır. Bunu gerçek anlamda başarabilen ve kalbindeki kötülüğü söküp atabilen insanların şirinlik duası en güzel bir şekilde kabule karin olacaktır inşallah.

4- Şirinlik Duasının Niyeti

Şirinlik duası, niyetinin oldukça önemli olduğu bir niyaz olarak bilinir, fakat birçok insan bu mübarek duayı uygularken niyet aşamasını ihmal eder. Halbuki bir duanın niyetini ihmal etmek o duanın kabule karin olmasına engel olmak anlamına gelir.

 • Öyleyse bu noktadan sonraki aşamaları daha dikkatli takip etmeli ve şirinlik duasının niyet aşamasını da tam anlamıyla uygulayarak bu mukaddes uygulamayı en güzel şekilde tatbik etmeye çalışmalısınız.

Şimdi detayları aşağıda aktarmaya başlayalım:

Şirinlik Duası Nasıl Yapılır?

Değerli okurlarımız, yukarıda da izah ettiğimiz gibi bu mukaddes uygulamayı tatbik ederken evvela seher vaktinde uyanmalı ve bu değerli vaktin bereketinden istifade etmelisiniz.

Haftanın herhangi bir günü seher vaktinde uyanmalısınız ve yataktan kalkar kalkmaz niyetinize odaklanmalısınız. Yani seher vaktinde uyandıktan sonra şirinlik duasını hangi amaç ve hangi niyet ile yapıyorsanız o amacı ve o niyeti düşünmeye çalışmalısınız.

Bu düşünceler içerisinde sessiz bir yere geçmeli ve kıbleye dönüp ellerinizi gökyüzüne kaldırarak 21 defa besmele-i şerif okumalısınız.

21 defa besmele-i şerif okurken yine niyetinizi düşünmeli ve şirinlik duası yaptığınızın bilincinde olarak hareket etmelisiniz, 21 besmelenin ardından da şu duayı okumalısınız:

 • “Allah’ım hangi niyetle senin kapına geldiğimi senden daha iyi bilen hiçbir varlık olmadığı gibi bana yardım edebilecek senden başka hiçbir yardımcı da yoktur. Niyetimin içtenliği için ve okuduğum 21 besmele-i şerif hatırı için bana duanın kabulünü görme şerefini yaşatırsın inşallah.”

Bu duadan sonra dizüstü çökmeli ve aşağıdaki uygulama ile şirinlik duasına devam etmelisiniz:

Şirinlik Duası ve Bir Ayet

Şimdi de bu muhteşem duanın en önemli aşaması olan ve birçok kaynakta yer almayan şu mübarek ayet-i kerimeyi 21 defa okumalısınız:

“Ve mâ tevfîkî illâ billâh(billâhi), aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb.”

Bu mukaddes ayeti 21 defa okurken, hem niyetinize odaklanmalı hem de mübarek ayetin anlamını düşünmeye ve tefekkür etmeye çalışmalısınız, bu nedenle ayet-i kerimenin meali şerifini aşağıya aldık:

Anlamı: “Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim”

Bu mübarek ayeti, anlamını da düşünerek 21 defa okuduktan sonra şu duayı bir defa okumalısınız:

 • “Allah’ım bütün güzellikler senin nimetin ve ihsanın sayesinde gerçekleşir, bütün hayırlı gelişmeler ve bütün müjdeli olaylar ancak ve ancak senin hikmetin ve kudretin tecellisi ile ortaya çıkar. Sen ihtiyacı olan bütün kullarını en güzel şekilde ihsanlarına ve nimetlerine mazhar eder, onları güzelliklerin ve hayırların deryasına gark edersin. Bana da güzelliklerini nasip etmeni ve beni de niyetimin masumiyeti hatırına şirinlik duasının kabulünü görmenin şerefine vasıl etmeni diliyorum. Amin.”

Bu duayı bir kez okuduktan sonra şimdi de şirinlik duasının son aşaması olan Ya Habib esması kısmına geçmelisiniz, şöyle ki:

Şirinlik Duası ve Ya Habib Esması

Yukarıdaki duayı bir defa okuduktan sonra şimdi de 33 defa Ya Habib esmasını çekmelisiniz, Yani bu mübarek esmaül hüsnayı 33 defa okumalısınız.

33 defa Ya Habib esmaül hüsnasını okuduktan sonra bir defa şu güzel duayı okuyarak şirinlik duası adlı muhteşem niyazı bitirmelisiniz​:

 • “Allah’ım insanların kalbine muhabbet tohumunu eken senin kudretin olduğu gibi, onların herhangi bir kişiyi daha fazla sevmesini temin eden de senin hikmetindir şüphesiz. Ben de senin sonsuz kudretine ve yüce hikmetine istinat eden bahtiyar kullarının sevincini ve neşesini yaşamak istiyorum ve bu amaçla senden güzellikler ve hayırlar talep ediyorum Allah’ım. Sana içtenlik içerisinde gelen ve kalbinin bütün iyi niyetiyle yönelen her kul, tarifi imkansız güzellikler ve sevinçler yaşama şerefine ulaşmıştır şüphesiz. Beni de bu güzelliklerden ve bu şereften mahrum etme Allah’ım. Amin.”

Evet, bu güzel sözler ile şirinlik duası bitmiş olacak, inşallah bu güzel duanın hayrını ve bereketini en kısa sürede görüp mutluluk ve huzur içerisinde yaşamanızı sürdürürsünüz.

Yazımızı bitirmeden önce güzel bir kitap tavsiyesinde bulunmak isteriz:

Şirinlik Duası ve En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı

İçerisinde şirinlik duası da dahil yüzlerce muhteşem dua barındıran ve birçok insanın aşk ve muhabbet konusunda yaşadığı sıkıntıları köklü bir şekilde çözüme kavuşturan bu dua kitabı, İbrahim Esin tarafından kaleme alınmış muazzam bir bilgi hazinesidir.

Siz değerli okurlarımıza bu muhteşem dua kitabını gönül rahatlığı ve huzuruyla tavsiye ediyor ve bu kitaptan istifade eden binlerce insan gibi sizin de kitap içerisindeki mucizevi dualardan istifade etmenizi diliyoruz.

Bu değerli kitabı indirmek ve okumaya başlamak isteyenler için indirme linkini şuraya aldık:

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı) indirin.

Bu Şirinlik Duası Çok Etkili Okumayan Pişman Olur” üzerine 6 yorum

 1. Mən bu duanı oxuyub cox şad oldum. ALLAH razı olsun AMİN.ALLAH.Qohumlar, tanışlar və dostlarıma şirin olmaq üçün.

 2. merhaba hocam benim kızım 6 yılık evli severek evlendi şimdi 3 aydır hiç birşey hissetmiyorum kocama karşı bana dokunduğunda midem bulanıyor boşanmak istiyor çok üzülüyorum hangi duvayiokusam etkili olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir