Bu Çevirgel Duası Müthiş Etkili Herkes Şaşırıyor!

Çevirgel Duasının En Doğru ve En Etkili Halini Öğreneceksiniz!

Bu yazımızda döngel duası olarak da bilinen en doğru çevirgel duasını öğrenecek ve çevirgel duasına yönelik anlaşılması ve bilinmesi gereken her türlü teferruatı tamamen öğrenmiş olacaksınız.

İnternetin yalan yanlış bilgilerle dolu olan bulanık ortamında gezen ve çoğu zaman yanlış bir şekilde takdim edilen çevirgel duası, bu nedenle birçok insanın amacına ulaşamaması neticesi ile sonuçlanıyor. Yani doğru çevirgel duasını yapmadığınız için, haliyle amacınıza ulaşamıyorsanız.

 • Fakat yukarıda da değindiğimiz gibi bu yazımızda en doğru çevirgel duasını nasıl yapmanız gerektiğini bütün ayrıntılarıyla öğrenecek ve hiç kimseden yardım almadan bu duayı en güzel şekilde uygulayabileceksiniz.

Şimdi maddeler halinde çevirgel duasının özellikleri üzerinde duralım ve duaya ilişkin bilinmesi gereken bütün detayları aktarmaya başlayalım:

Çevirgel Duası Hangi Amaçla Yapılır?

Öncelikle çevirgel duasının hem mutluluk ve huzur uygulaması olarak yapılabileceğini hem de herhangi bir kişiyi geri getirmek ve onunla yeniden birlikte olmak maksadıyla yapılabileceğini bilmelisiniz.

Çevirgel duasının özellikle giden sevgiliyi ya da eşi geri çevirmek ve döndürmek maksadıyla yapıldığını bilmekteyiz, siz de bu mübarek duayı herhangi bir kişiyi geri getirmek ve onun aşkını yeniden kazanmak maksadıyla yapabilirsiniz.

Fakat bu duayı aynı zamanda geri getirmek istediğiniz insanın aşkına mazhar olma sürecinde daha mutlu ve daha huzurlu bir bekleyiş içinde olmak için de uygulayabilirsiniz. Zaten çevirgel duasını aşağıda tarif ettiğimiz şekliyle ve en ince ayrıntısına kadar dikkat ederek uygulayabilirseniz, Allah’ın izniyle çok fazla beklemenize gerek kalmayacak ve en kısa sürede muradınıza ereceksiniz.

Okumaya devam edin ve çevirgel duasının detaylarını incelemeyi sürdürün lütfen:

Çevirgel Duasının Kabulü İçin 3 Önemli Şart

Birçok insanın yapmış olduğu çevirgel duasının kabul olmamasının en büyük nedeni, bu mübarek uygulamanın kabul şartlarına ve kurallarına uymamaktan kaynaklanır. Oysaki bu çok etkili uygulamayı doğru bir şekilde yapan ve tam anlamıyla kurallarına riayet eden insanlar, en kısa zamanda ve en güzel şekilde muradına erişip mutluluğa kavuşur.

İşte sizin de yapacağınız çevirgel duasının en güzel şekilde kabule karin olması için bu mübarek uygulamayı hangi şartlara ve kurallara uyarak yapmanız gerektiğini maddeler halinde sıraladık.

Bu maddeleri aktardıktan sonra, çevirgel duasını nasıl yapmanız gerektiğini izah etmeye devam edeceğiz:

1- Çevirgel Duası ve Büyü Takdimi

 • Maalesef birçok insanın yapmış olduğu duanın kabulü önünde en büyük engel ve belki de en büyük barikat, bu kişilerin daha önce büyü ile bir şekilde ilişkilerinin olmasıdır.
 • Oysaki Yüce Rabb’imiz ve Sahibimiz, bizim büyüden kesinlikle uzak durmamız gerektiğini ifade buyurur ve herhangi bir kulunun büyü kirine bulaşmış olması halinde, o kulunun duasını kabul etmeyeceğini beyan eder.
 • Öyle ise çevirgel duasını uygulamaya başlamadan önce, daha önce büyü ile ilgilendiyseniz (yani bizzat büyü yaptıysanız ya da büyü yapan birine yaptırdıysanız) bu uygulamadan pişman olduğunuzu dile getirmeli ve Allah’tan istiğfar dilemelisiniz.
 • İçli bir şekilde tövbe ve istiğfar ederek Allahu Teala’nın yüce dergâhına el açtığınızda, inşallah duanız kabul edilecek ve çevirgel duasının bereketinden siz de istifade edebileceksiniz.

Mutlaka Oku: En Tesirli Hacet Duası Hayatınız Değişecek İnşallah

2- Çevirgel Duasının Vakti

 • Birçok insanın çevirgel duasının kabul olmamasının en büyük nedenlerinden biri de, bu duanın vaktinin bilinmemesidir.
 • Oysaki çevirgel duası sadece cuma günleri seher vaktinde uygulanabilecek bir duadır ve birçok insan, maalesef bu gerçeği bilmediği için duasının kabul olunmadığını görerek şaşkınlık yaşar.
 • Fakat sizler artık çevirgel duasını hangi vakitte yapacağınızı biliyorsunuz ve aşağıda da bunu nasıl yapmanız gerektiğini net bir şekilde öğreneceksiniz.

3- Çevirgel Duasının Niyeti

 • Bu mübarek uygulamanın kabul olmamasının bir sebebi de, insanların duayı uygularken duanın niyetini yapmadan sadece uygulamayı gerçekleştirmeleridir.
 • Halbuki çevirgel duasının kabulünde en büyük ve en önemli kurallardan biri de duanın niyet aşamasını tam anlamıyla gerçekleştirmektir, işte yazının devamında bunun nasıl olması gerektiğini öğrenmiş olacaksınız:

Şimdi sırasıyla çevirgel duasının nasıl yapılması gerektiğini izah etmeye başlayalım, lütfen yazının bundan sonraki aşamalarını daha dikkatli bir şekilde okumaya ve anlamaya çalışın:

Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

Niyet kısmının oldukça önemli bir husus olduğunu yukarıda da dile getirdik ve şimdi çevirgel duasına niyet kısmı ile şöyle başlamalısınız:

Evvela cuma sabahı seher vaktinde uyanmalı, uyanır uyanmaz niyetinize odaklanarak duayı hangi amaçla yapıyorsanız o amacı düşünmeye başlamalısınız. Yani yataktan kalkar kalkmaz hangi kişiyi geri getirmek ve kendinize döndürmek istiyorsanız o kişiyi düşünmeye ve geri getirme niyetine odaklanmaya çalışmalısınız.

Bu aşamadan sonra bedensel ve ruhsal temizliğinize de dikkat ederek sessiz bir ortama geçmeli ve kıble istikametine dönüp 21 defa besmele okumalısınız.

Kıble istikametine dönüp ayakta iken ve elleriniz semaya dönük bir vaziyette iken, 21 defa Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra, şu duayı bir kez okumalısınız:

 • “İlahi senin dergah-ı merhametine gelip de amacına vasıl olmayan ve muradına nail olmayan hiçbir kul olmadığı gibi ben de senin dergâh-ı izzetine iltica edip senden en güzel şekilde karşılık ve cevap bekleyen aciz kullarından biriyim. Kalbimdeki niyetin gerçekleşmesi ve bana geri dönmesini istediğim kişinin en güzel ve en hayırlı şekilde geri dönmesi için merhametinin bana yoldaş olmasını temenni ediyorum. Amin.”

Bu güzel ve içli duayı kısık bir ses tonuyla, ayakta iken ve kıbleye dönük bir vaziyette, elleriniz semada iken bir kez okuduktan sonra, şimdi de çevirgel duasının ikinci aşaması olan aşağıdaki uygulamaya geçmelisiniz:

Çevirgel Duası ve Mübarek Bir Ayet

Yukarıdaki güzel duayı bir defa okuduktan sonra, şimdi diz üstü çökün ve Hud Suresi’nin 47. ayeti olan aşağıdaki mübarek ayet-i kerimeyi 7 defa okuyun:

Hud Sûresi: 47. Âyet

“Rabbi innî eûzu bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn.”

Bu mübarek ayet-i kerimeyi 7 defa okurken hem niyetinize odaklanmalı hem de bu mübarek ayetin ne anlama geldiğini düşünmeye çalışmalısınız, bu nedenle bu mukaddes ayetin anlamını aşağıya aldık:

“Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyanat uğrayanlardan olurum.”

Bu mübarek ayetin anlamını düşünerek 7 defa okuduktan sonra çevirgel duasının bir sonraki aşaması olan şu duayı 7 defa okumalısınız:

 • “Allah’ım merhametinin sonsuzluğun karşısında diz çöken ve senin yüce hikmetinin derinliği önümde tevazu ile eğilen bütün kullar gibi, ben de önünde huşu içerisinde eğilmiş bulunmaktayım ve ben de sana iltica etmenin huzuru içerisindeyim.
 • Sana hangi masum niyet ve hangi güzel dilek ile iltica ettiğimi ve yöneldiğimi, hangi içli arzunun ve hangi masum talebin sevki ile senin dergâh-ı merhametine sığındığımı elbette ki biliyorsun. Ne olur dileğimi en güzel şekilde dergah-ı izzetinde kabule karin eyle ve ne olur bana merhametinin tatlılığı ile muamele eyle. Amin.”

Bu duayı 7 defa okuduktan sonra, çevirgel duasının son aşaması olan aşağıdaki uygulamayı yapmalı ve duayı bitirmelisiniz:

Çevirgel Duası ve Ya Vedûd Esması

Şimdi de aynı pozisyonda ve aynı durumda 9 defa Ya Vedûd esmasını okuyun ve esmayı okurken de yine Allah’ın size en güzel şekilde yardım edeceği ve sizi amacınıza ve muradınıza ulaştıracağı gerçeğini düşünerek hareket edin, ardından da şu duayı yine 9 defa okuyun:

 • “İlahi kalplere ve gönüllere hükmeden sonsuz varlığının sonsuz hikmeti hatırına ve bütün mahlukata her türlü bereketi ve feyzi dağıtan sonsuz merhametinin sonsuz tecellisi hürmetine, bana da kalbimin dileğini en güzel şekilde nasip eyle ve geri döndürmek istediğim kişinin en hayırlı şekilde bana ulaşması için bütün kapıları ardına kadar aç. Amin.”

Bu dua ile birlikte çevirgel duasını bitirmiş olacaksınız, fakat aşağıdaki kısımları da okumanız gerektiğini belirtmeliyiz:

Birçok internet sitesi ve çevirgel duası ile ilgili bilgi aktardığını zanneden birçok kaynak, bu duanın 7 hafta boyunca yapılması gerektiğini dile getirir. Oysaki çevirgel duası sadece bir gün (o da cuma günü) yapılır ve bitirilir.

Bu duayı uyguladıktan sonra insanların geceleyin rüyasına dualarının kabulü ya da reddi ile ilgili bir işaret ve iz düşer. Yani çevirgel duasını yapan kişinin duasının kabul olunduğunu ya da reddedildiğini gösteren bir rüya görmesi, son derece sık yaşanan bir olaydır.

 • Eğer duayı uyguladıktan sonra gece rüyanıza duanın reddine ilişkin herhangi bir uyarı ve işaret gelirse, ertesi hafta çevirgel duasını bir defa daha tekrar etmenizi tavsiye ederiz.

Size bu mübarek dua ile ilgili her türlü önemli ayrıntıyı en ince detayına kadar aktarıp bu konuda sizi bilgilendirmeye çalıştığımız bu yazımızı, muhteşem bir dua kitabı tavsiyesi ile noktalamak isteriz:

Çevirgel Duası ve En Etkili Aşk Duaları Kitabı

Şimdiye kadar birçok insanın aşk ve sevda konusunda yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturan ve onların yürek ülkesine ferahlık ve genişlik getiren En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını size de şiddetle tavsiye ediyoruz ve gönül rahatlığıyla öneriyoruz.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı, İkbal Özçelik tarafından hazırlanan muhteşem bir kaynak ve bu kaynak sayesinde hayatının aşkına ve huzur kaynağına kavuşan binlerce insan olduğunu bilmekteyiz.

Bu konuda değerli yazar İkbal Özçelik‘i tebrik ediyor ve kitabı indirmek isteyenler için:

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı) indirin.

İsteyenler şu yazımızı da inceleyebilir: Delirtme Büyüsü 21 Günde Kişiyi Altüst Eder

Bu Çevirgel Duası Müthiş Etkili Herkes Şaşırıyor!” üzerine 3 yorum

 1. merhaba ben sevdiğim. insandan. ayrıldım onu. cok. seviyorum. bi. konu yüzünden kavga ettik. ve. benden. ayrıldı biz. evlenicektik. iki yıl birlikte kaldık ikiyilin ardından bende. ayrıldı. benimle. konuşmadı. Bile. arada. bana. msj. atiyor. mesela. yeni yılımı. falan. kutladı cumaları. msj atiyor ama. biturlu. bana. geri. dönmedi. kendisi. bi konuda. bana. kırgın ve. kızgın. belkide. bana. yaptığı bu. haksızlıktır. cok pişman. ama dile. getiremiyor. lütfen. bana çevirel duası ile ilgili bana. yardımcı olurmusunuzz teşekkürler.

 2. Ben kitabı satın aldım içendeki dualardan birisi hakkında bisey sormak istiyorum yazarına nasıl ulasabilirim

 3. Ben bu duayi okudum uyudum ancsk ruyamda gördüm ben sürekli dua ediyorum allahim duami kabul et diye ve sonrada telefona bakıyorum aricakmi diye bu reddine mi isaret kabulunemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir