Borçtan Kurtulma Duası Yapacaksanız Mutlaka Okuyun

Borçtan Kurtulma Duası Arayan Herkes, Bu Duayı Muhakkak Yapmalı

Sevgili okurlar, kainatta her şeyin Allahu Teala’nın emri ile hareket ettiğini ve O’nun izni ve yetkisi olmadan hiçbir iş ve işlemin gerçekleşmeyeceğini bilmeliyiz ve bir Müslüman olarak buna iman etmeliyiz.

Evet, kainatta her şey Allah’ın emriyle gerçekleşir ve hareket eder, nitekim borç ve borçlanma gibi hususlar da Cenab-ı Hakk’ın iradesi ve emriyle gerçekleştiği gibi borçtan kurtulmak da aynı şekilde Allah’ın izniyle meydana gelir. İşte bu yazımızda size borçtan kurtulma duasından bahsederken bu duanın Allah’ın izniyle en güzel şekilde kabul göreceği hususunu da dile getirmek isteriz.

Gerçekten de Allahu Teala’nın sonsuz kudretine teslim olan herhangi bir kişi, bütün dertlerinden ve sıkıntılarından kurtulabileceği gibi borcundan da en güzel şekilde kurtulup maddi anlamda darlık ve sıkıntısının üstesinden gelebilir.

Zenginliğin kaynağı Allahu Teala’nın kudreti ve hikmeti olduğu gibi, herhangi bir kişinin maddi genişliğe ve ferahlığa kavuşması da yine Allahu Teala’nın izni ile gerçekleşir. Esasında bu dünyada sahip olduğumuz mal mülkün miktarı içinde bulunduğumuz sınavdan ötürüdür. Yani yüce Allah kimine fazla kiminde da az servet verir ve onu sınava tabi tutar.

  • Öyle ise bu düşünceler içerisinde bizler de Yüce Rabb’imizin dergah-ı merhametinin kapısını çalmalıyız, aşağıda bunun yolunu ve yöntemini anlatmaya çalıştık, lütfen dikkatli bir şekilde yazıyı sonuna kadar okumaya gayret gösterin:

Borçtan Kurtulma Duası Hangi Amaçla Yapılır?

Değerli okurlarımız ve sevgili mümin kardeşlerimiz, borçtan kurtulma duası bir kişinin hem maddi anlamda sıkıntılarından kurtulup ferahlaması ve genişlemesi amacıyla yapılabilir hem de sükûnet ve huzur bulmak maksadıyla uygulanabilir.

Yani borçtan kurtulma duasını hem içinde bulunduğunuz maddi açmazların telafisi ve bertaraf edilmesi maksadıyla hem de iç huzur ve sükûnet temin etmek amacıyla tatbik etmeniz mümkündür. Bu yönüyle bakıldığında duanın “zenginlik duası” ve “huzur duası” hükmünde olduğu söylenebilir.

Fakat borçtan kurtulma duasının en güzel şekilde kabule karin olabilmesi için bazı hususlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekir.

Aşağıya bu önemli hususları aktardıktan sonra duanın detaylarını ve nasıl yapılması gerektiğini de izah etmeye başlayacağız inşallah, okumaya devam edin:

Borçtan Kurtulma Duasının Kabulü İçin 4 Önemli Şart

1- Borçtan Kurtulma Duası ve Tam Anlamıyla Güvenmek

Birçok müslümanın başta borçtan kurtulma duası olmak üzere diğer dualarının da kabul olunmamasının en büyük nedenlerinden biri, bu kişilerin Allahu Teâlâ’ya gerçek anlamda güvenmemesi ve O’nun kudretine tam anlamıyla teslim olmaması şeklinde açıklanabilir.

  • Yani birçoğumuz, Allah’a gerçek anlamda güvenmeden dua ederiz ve bu nedenle de dualarımız Cenab-ı Hakk’ın dergah-ı merhametinde kabule karin olmaz. İşte bu noktada biz müslümanlara düşen, Allah’a tam bir emniyet ve güven içerisinde yönelmek ve O’nun bize en güzel şekilde muamele edeceğini bilmek olmalıdır.

2- Borçtan Kurtulma Duasının Allah’ı Tanıma Yönü

Yine birçok kişi, Yüce Rabb’imizin kainatı yoktan ve örneksiz bir şekilde var eden sonsuz kudretinin farkında olmadığı gibi, Allahu Teala’nın her şeye gücü yeten varlığının bilincinde de değildir.

  • Oysaki bir müslüman, Allah’ı en güzel şekilde tanımalı ve O’nun varlığı ile adeta mest olmalıdır, çünkü ancak bu sayede duaların kabulü en güzel şekilde gerçekleşir. Duası kabul olunmayan insanların bu hususu mutlaka dikkate alması gerekir.

Mutlaka Oku: 11 Adım Duası Arayanlar, Bu Uygulama Kaçmaz

3- Borçtan Kurtulma Duası ve İçtenlik

Dualarımızın kabul olmamasının en büyük nedenlerinden biri de yeterince içten olmamamız ve kalbimizde kötü duygular ve düşünceler içerisinde hareket etmemizdir. Unutulmamalıdır ki kalpten gelen dualar her zaman çok daha makbul kabul edilmektedir.

  • Eğer tam anlamıyla içtenlik ve samimiyet içerisinde Allah’ın sonsuz yüceliğine sığınıp O’nun kudretinden medet umabilirsek ve kalbimizde hiçbir art niyet olmadan O’na iltica etmenin güzelliğini yaşayabilirsek, bizler de en kısa zamanda borçtan kurtulma duasının kabul olunduğunu görmenin sevincini yaşayacağız inşallah.

4- Borçtan Kurtulma Duasının Vakti Niyeti

Değerli okurlarımız, borçtan kurtulma duasını yaparken evvela duanın niyet aşamasını en güzel şekilde yerine getirmeli ve bunun için de mümkünse seher vaktini tercih etmeliyiz.

Allah’ın bütün müminlere seher vaktinde en güzel ihsanlarda ve lütuflarda bulunduğunu bilmeli ve bu niyetle duanın niyet aşamasını şöyle gerçekleştirmeliyiz:

  • Bir seher vaktinde uyanmalı ve seher vaktinin faziletinden ve feyzinden nasiplenerek sessiz bir yere geçmeli ve bizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği bu yerde ellerimizi semaya kaldırıp kıble istikametine dönerek 21 defa besmele-i şerif okumalıyız.

Ayakta iken ve ellerimiz gökyüzüne dönük iken 21 defa besmele-i şerif okumalı (yani 21 defa Bismillahirrahmanirrahim demeli) ve bu sırada da borçtan kurtulma duası niyetini aklımızda tutmaya çalışmalıyız.

Kısaca seher vaktinde 21 defa besmele çekerken aynı zamanda duayı hangi amaçla yaptığımızı düşünmeli ve niyetimize odaklanarak duamıza devam etmeliyiz.

Borçtan Kurtulma Duası Nasıl Yapılır?

Bu aşamadan sonra, bundan sonraki bütün kısımları dizüstü çökerek gerçekleştirilmeli ve duaya bu pozisyonda devam etmeliyiz.

Borçtan Kurtulma Duası ve Fatiha Suresi

Dizüstü çöktikten sonra 3 defa Fatiha Suresi okumalı ve ardından da şu duayı bir defa yapmalısınız:

  • “Allah’ım, bütün dertlerin dermanı sendedir şüphesiz ve bütün yaralar senin merhametinle şifa bulur; insanların bütün sıkıntıları için sen kâfisin şüphesiz ve senin varlığın onların her türlü ihtiyacına cevap verir. Allah’ım, darda kalan her kulun müracaat ettiği yegane kudret sensin ve sen darda kalan bütün insanların ihtiyacını en güzel şekilde görürsün. Şimdi ben de dara düşmenin hüznü ve üzüntüsü içerisinde senin dergahına yöneldim ve ben de kendimi tamamen sana teslim ederek ve senin sonsuz merhametine iltica ederek kapına gelmiş bulunmaktayım. Yaptığım duayı en güzel şekilde kabule karin eyle ve beni bütün dertlerimden ve sıkıntılarımdan azad eyle Allah’ım. Amin.”

Bu güzel duayı içli bir şekilde ve samimi temenniler içerisinde 1 defa okuyup bitirdikten sonra, şimdi de borçtan kurtulma duasının aşağıdaki kısmını tatbik etmelisiniz:

Borçtan Kurtulma Duası, Ya Rezzâk Esması ve Bir Ayet-i Kerime

Bu kısımda İsrâ Suresi’nin 80’inci ayet-i kerimesi olan şu ayet-i kerimeyi 7 defa okumalısınız:

İsrâ Sûresi: 80. Âyet:

“Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.”

Bu ayet-i kerimeyi 7 defa okurken aynı zamanda bu mübarek ayetin ne anlama geldiğini de düşünmeye çalışmanız gerekir, bu nedenle bu mukaddes ayet-i kerimenin anlamını aşağıya alıyoruz:

Anlamı: “Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

Bu düşünceler içerisinde yukarıdaki mukaddes ayet-i kerimeyi 7 defa okuduktan sonra 99 defa Ya Rezzâk esmaül hüsnasını okumalı, yani tam 99 defa Ya Rezzâk demelisiniz. Bu esmanın yüzü suyu hürmetine inşallah kişi geniş bir rızık ile nasiplenecektir.

7 defa yukarıdaki ayeti okuyup 99 defa da Ya Rezzâk esmasını çektikten sonra şu duayı bir kez okumalısınız ve bu şekilde borçtan kurtulma duasını bitirmelisiniz:

  • “Her derdin dermanı sendedir ey Yüceler Yücesi ve her sıkıntı senin merhametin ile çözülür ey Yüce Rabb’imiz, ihtiyaç içerisinde olan bütün varlıklar senin sonsuzluğun içerisinde çare arar ve sen onların çaresizliğini en güzel şekilde tedavi edersin Allah’ım.
  • Her varlığı en güzel şekilde yaratan ve onları en güzel ihsanlar ve lütuflar içerisinde yaşatan varlığın, şüphesiz ki her türlü derdin dermanını verebilecek kudrete sahiptir. Ben de senin dergah-ı izzetine bu iman ve bu teslimiyet içerisinde iltica ediyorum ve senin yüceliğinden duanın kabulünü talep ediyorum. Bütün kullarına merhametinle muamele buyurduğun gibi beni de en güzel şekilde dergâhına kabul buyuracağını biliyorum ve duanın kabulünü temenni ediyorum. Amin.”

Bu şekilde borçtan kurtulma duası bitmiş olacak, inşallah sizler de bu duanın faziletinden en güzel şekilde istifade eder ve amacınıza kavuşmanın huzuru içerisinde hayat yolculuğunuza devam edersiniz.

Size böylesine güzel bir duayı aktardıktan sonra şimdi de bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyoruz:

Borçtan Kurtulma Duası ve Kenzül Dua Kitabı

Birçok müslümanın türlü güzellikler yaşamasına vesile olan ve birçok insana gerçek anlamda yardımcı olan Kenzül Dua isimli bu kitabı sizler de indirip okumalı ve tatbik etmeye başlamalısınız.

Çünkü bu dua kitabı hem 60 gün boyunca para iade garantisi altında, hem de içindeki duaların son derece etkili olduğu tecrübe ile sabit olan bir eser.

Kenzül Dua veya Her Kapıyı Açan Murad Duaları adıyla bilinen bu eseri indirip içindeki duaları uygulamaya başladıktan sonra yaşayacağınız değişimi ve dönüşümü gördükten sonra bu kitabın etkinliğini çok daha iyi kavrayacaksınız inşallah.

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

Şu yazımız da ilginizi çekecektir: Güzellik Büyüsü Kadınların Güzelliğini 7 Kat Arttıran Müthiş Uygulama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir