Besmele ile Sevdiğine Kavuşma Mucizesi

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası sayesinde müminlerin yüzü gülmektedir. Zira bu dua özel yaşamda mucizevi bir iksir görevi görür ve hayırlı kapıların açılmasını sağlar.

Kadim dua kitaplarında Besmele ile sevdiğine kavuşma uygulamasının şu amaçların gerçekleşmesini dilemek için okunabileceği ifade edilmiştir:

 • Birbirinden ayrılan karı kocaların tekrar kavuşmaları için
 • Birbirlerini helal dairesi ölçüsünde sevip evlenmek isteyenlerin kavuşmaları için
 • Evden ayrılan evlatların yeniden yuvaya dönmelerini temin etmek için
 • Çok sevilen bir arkadaşla yeniden güzel bir diyalog kurmak için

Burada ifade edilen kavuşmalar daha çok insan ilişkileriyle ilgilidir. Ancak bilinmelidir ki kavuşma duası “memleketine sağ salim kavuşmak” veya “murat edilen bir hedefe ulaşmak” amacıyla da okunabilir.

Besmele ile sevdiğine kavuşma

Besmele ile sevdiğine kavuşma duasını okuyacakların dikkat etmeleri gereken 5 önemli husus

Bu kavuşma duası okuyarak dileğinin gerçekleşmesini isteyen kişi şu 5 hususa dikkat etmelidir:

Abdestli olmak

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası kutsi sözlere dayandığı için bu duayı okuyacak kişiler mutlak surette abdestli olmalıdır. Bazı alimler duanın birinci gününde boy abdesti alarak el açmanın da faydalı olacağını beyan etmiştir.

Bir miktar sadaka vermek

Kavuşma duası okuyan kadın ya da erkekler güçlerinin yettiği miktarda bir sadaka verirlerse inşallah duaya olan icabet artacaktır. Dua öncesinde sadaka vermek zorunlu bir uygulama değildir. Ancak kişi sadaka verdiğinde ihtiyaç sahibi birisini sevindirecek ve böylece rahmet kapılarının açılmasına vesile olacaktır.

Ketum davranmak

Bu kutsi duayı okuyan kişiler dua ettiklerini başka insanlarla paylaşmazlarsa daha doğru olur. Çünkü özel hayatla ilgili yapılan dualarda ulu orta konuşmamak İslam ahlakının gereklerindendir.

Dua sözlerinin yazılı bir metinden okunabilmesi

Kavuşma duasının sözleri nispeten uzundur. Bu nedenle de sözlerinin ezberlenerek okunması oldukça güçtür. Ancak büyük alimler dua sözlerinin yazılı bir metinden de okunabileceğini belirtmişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus dua sözlerinin yazılı olduğu metni iyi muhafaza etmektir. Zira duanın içinde esmalar ve ayetler geçmektedir.

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası uygulamasının okunma sayısı

Kavuşma duası 4 gün boyunca okunur ve her okumada dua sözleri 10’ar defa tekrar edilir. Yani toplamda 40 okuma yapılacaktır. Duaya cuma günü başlanır ve dua pazartesi günü biter.

Besmele ile sevdiğine kavuşma uygulaması günün her vakti okunabilir. Ancak kişi ilk gün hangi vakitte dua etmişse sonraki günlerde de bu düzeni devam ettirmesi tavsiye edilir. Dua hakkında açıklama yapan alimler her gün yatsı namazından sonra bu duanın okunmasının isabetli olacağını beyan etmektedir. Zira günün bu vakti aynı saatte dua etmeye daha uygundur ve kişinin rahatsız edilmeden en içten duygularla dua etmesine imkân tanır.

Besmele ile sevdiğine kavuşma

Kavuşma duasının birinci günü ile son günü dua sözlerine ilaveten Fatiha suresi de okunur

Besmele ile sevdiğine kavuşma uygulamasının 1. gününde duanın 10 adet okumasına geçmeden önce Fatiha suresi okunur. Duanın 4. gününde de tüm okumalar bittikten sonra Fatiha suresi okunmaktadır. Yani kavuşma duası Fatiha suresi ile başlayıp Fatiha suresi ile bitmektedir.

Kavuşma duasının okunduğu diğer 2 günde ise dua öncesi besmele-i şerif okunarak doğrudan dua sözlerine geçilir ve dua sözleri peş peşe 10 defa okunur.

Besmele ile sevdiğine kavuşma

Besmele ile sevdiğine kavuşma duasının sözlerinin teşkili

Kavuşma duası, esmalara ve Kuran surelerine dayanır. Dua içinde 4 esmaya hitaben 4 sure okunur.

Duanın teşkili şöyledir:

 • Besmeleyi şerif
 • El-Vedud esması
 • Duha suresi
 • El-Cami esması
 • İhlas suresi
 • El-Kadir esması
 • İnşirah suresi
 • El-Mucib esması
 • Ala suresi

Bu sıralamaya göre duanın tam ve orijinal hali şöyledir:

Besmele ile sevdiğine kavuşma duasının sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedûd

Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.

Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke ‘ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Ya Cami

Kul hüvallahü ehad

Allahüs samed

Lem yelid ve lem yuled

Ve lem yekün lehu küfüven ehad

Ya Kadir

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada’na ‘anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa’na leke zikreke

Feinne me’al’usri yüsren

İnne me’al’usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab

Ya Mucib

Sebbihısme rabbikel’a’la.

Elleziy haleka fesevva.

Velleziy kaddere feheda.

Velleziy ahrecelmer’a.

Fece’alehu ğusaen ahva.

Senukriüke fela tensa.

İlla ma şaallahü innehu ya’lemülcehre ve ma yahfa.

Ve nüyessirüke lilyüsra.

Fezekkir in nefe’atizzikra.

Seyezzekkerü men yahşa.

Ve yetecennebühel’eşka.

Elleziy yaslennarelkübra.

Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.

Kad efleha men tezekka.

Ve zekeresme rabbihi fesalla.

Bel tü’sirunelhayateddünya.

Vel’ahıretü hayrün ve ebka.

İnne haza lefissuhufel’ula.

Suhufi ibrahiyme ve musa.

(Amin)

Burada ifade edilen dua sözleri peş peşe 10’ar defa okunacaktır.

Dua okunduğu ilk gün duaya başlamadan önce ve duanın son gününde tüm okumalar bittikten sonra Fatiha suresinin de okunduğunu bir kez daha hatırlatmak faydalı olacaktır.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı) indirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir