Aşık Etme Duası ile Helal Yollardan Mutluluğu Yakalayın

Aşık etme duasını okumak caiz midir?

Aşık etme duası ile ilgili en sık sorulan soru “bu duayı okumanın dine uygun olup olmadığı” meselesidir.

Bu tereddüdün sebebi eski dua kitaplarında aşık etme duasının “vasıl duası”, “muhabbet duası”, “surhubat duası” gibi isimlerle geçmiş olmasıdır. Yani aslında aşık etme duası eski dönemlerde de vardır fakat sadece ismi değişiktir.

Bir kişinin ahlaka aykırı davranmaması koşulu ile birisinin sevgisini kazanmak için dua etmesinde bir sakınca yoktur. Burada sözlerini aktaracağımız dua da esmalara ve ayetlere dayandığı için gönül rahatlığı ile okunabilecek sahih bir duadır.

Aşık etme duasını kaç gün okumak gerekir?

Aşık etme duası için tavsiye edilen okuma biçimi 7 gün boyunca duaya devam etmek ve her gün dua sözlerini 3’er defa art arda okumaktır.

Dua eden mümin niyaz etmeye cuma günü başlayıp duasını perşembe günü bitirirse çok daha isabetli olur.

Aşık etme duasını günün hangi vakti okumalıyım?

Bir mümin için zaman ve mekan dua etme önünde hiçbir şekilde engel teşkil etmez. Kişi dilediği vakit, dilediği yerde dua edebilir.

Ancak duaların daha makbul kabul edildiği zamanlar da vardır. Bu vakitlerde yapılan dualara icabet güçlü olur.

Aşık etme duası için büyük alimlerin tavsiye ettikleri makbul vakit ise yatsı namazı sonralarıdır.

Zira bu saatler kişinin yalnız bir yere çekilip huşu içinde dua edebileceği vakitlerdir. Bu bakımdan özel hayatla ilgili tüm duaların bu saatlerde niyaz edilmesi tavsiye edilmektedir.

Aşık etme duası okuyacakların dikkat etmeleri gereken 3 husus

Büyük alimler aşık etme duası okuyan müminlerin şu 3 noktaya dikkat etmeleri gerektiğini beyan etmişlerdir:

  1. Aşık etme duasında Kuran-ı Kerim’den ayetler bulunduğu için dua öncesinde abdest almak daha doğru olacaktır. Bazı alimler kişinin cünüplü olmaması halinde abdest almadan da bu duayı okuyabileceğini beyan etmektedir.
  2. Dua edilen 7 gün içinde bir ya da birkaç ihtiyaç sahibine küçük de olsa bir miktar sadaka verilmesi duanın kabulünde olumlu etki gösterecektir.
  3. Aşık etme duasını okuyan kişi dua ettiğine dair başka şahıslara bilgi vermemelidir. Zira özel hayatla ilgili dualar konusunda ketum davranmak İslam adabına daha uygundur.

Bu üç uyarıdan daha önemli olan husus ise hiç şüphesiz ki duanın içten duygularla ve inanarak niyaz edilmesidir. Unutulmamalıdır ki duanın kabulündeki en önemli unsur müminin tüm samimiyeti ile Rabbine el açmasıdır.

 Aşık etme duasının sözleri

Aşık etme duası 4 esmanın ardından dilek duası hükmünde okunan ayetlerin getirilmesi ile niyaz edilmektedir.

Duanın teşkili şöyledir:

  • Besmele-i Şerif
  • Ya Rahmân esması + Fetih suresinin ilk 10 ayeti
  • Ya Rahim esması + Rum suresi 21. Ayet
  • Ya Vedud esması + Duha suresinin tamamı
  • Ya Mucib esması + Meryem suresi 96. Ayet

Buna göre aşık etme duasının sözleri tam olarak şöyle olacaktır:

(Dua sözleri peş peşe 3 defa okunacaktır.)

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rahmân

İnna fetahna leke fetham mübına.

Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma.

Ve yensurakellahü nasran azıza.

Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma.

Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma.

Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra.

Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma.

İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra.

Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla.

İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma.

Ya Rahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Ya Vedud

Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.

Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke ‘ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Ya Mucib

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda. (amin)

Duanın sözleri ezberlenemiyorsa yazılı bir metinden de okunabilir.

Aşık etme duası nispeten uzun bir duadır. Üstelik her gün art arda üç defa okunup duaya 7 gün devam edildiği için büyük bir sabır gerektirmektedir.

Ancak duanın vesile olduğu mucizevi sonuçlar düşünüldüğünde kesinlikle duaya sabırla devam etmenin çok daha isabetli olacağını belirtmekte fayda vardır.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Buraya tıklayıp bu değerli eseri (En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı) indirin.

 

Konuyla alakalı olarak Muhabbet Duası ve Kavuşma Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*