Araba Duası Hükmünde 3 Çok Tesirli Niyaz

araba duası

Araba duası olarak bilinen 3 farklı niyaz bulunmaktadır. Bu duaların isimleri şöyledir:

  • Araba almak için okunacak dua
  • Arabaya binerken okunacak dua
  • Kaza-belanın deffini sağlayan araba duası

Bu yazımızda adı geçen araba dualar hakkında kısa bilgiler vererek duaların sözlerini sizlerle paylaşacağız.

Araba almak için okunacak dua

Bu dua hem araba hem de her türlü nimeti yüce Allah’tan dilemek için okunan bir niyazdır. Eski dönemlerde bu duaya “vasıta duası” denilmekteydi. Tabi o dönemde araba olmadığı için dua at, at arabası, kağnı, kayık gibi her tülü ulaşım aracına sahip olmak için okunuyordu. Büyük alimler araba çıktıktan sonra bu duanın araba sahibi olmak için de okunabileceğini ifade etmektedir.

Bu dua aynı zamanda bereket duası hükmündedir ve sabahın erken saatlerinde okunması daha makbul kabul edilmektedir. Müminlerin istekleri gerçekleşinceye kadar sabırla dua etmeleri inşallah daha isabetli olacaktır.

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehu ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitune bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim” (amin)

Bu tesirli duayı aile fertlerinden yalnızca birisi okursa yeterli kabul edilmektedir. Vasıta sahibi olmak için dua eden müminlerin inşallah sesleri Arş-ı Ala’da duyulacak ve dilekleri kabul görecektir.

Arabaya binerken okunacak dua

Eski kaynaklarda “Her türlü vasıtaya binerken okunacak dua” adıyla geçmektedir. Bu itibarla duayı hem şahsi araçlara, hem toplu taşıma araçlarına hem de her türlü binek hayvanına binmeden önce okumak mümkündür.

En kadim dualardan biri olan bu kutsi niyazın sözleri şöyledir:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ le-munkalibûn.”

“Bi’smillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le-ğafûru’r-rahîm. Ve mâ-kaderu’llâhe hakka kadrihî vel‘ardu cemî‘an kabzatühû yevme’l-kıyâmeti ve’s-semâvâtü matviyyâtün bi-yemînihî sübhânehû ve te‘âlâ ammâ yüşrikûn.” (amin)

Bu tesirli duanın yazılı bir şekilde arabalarda taşınması veya muska haline getirilip insanlara verilmesi doğru değilir. İslami anlayışta dua etme adabı bellidir. Dualar sözlü olarak okunur ve yüce Allah’a hitaben niyaz edilir. Dualara büyü gözüyle bakmak müminleri günaha sürükler. Bu itibarla araba dualarını okuyacak müminlerin de bu bilinçle hareket etmesi büyük önem taşır.

Kaza belanın deffini sağlayan araba duası

Çıkılan yolculukların kazasız belasız neticelenmesi için okunan duadır. Bu duayı okumak için yolculuk sırasında sıkıntılı bir durumun ortaya çıkmasını beklememek gerekir. Zira tüm kaza-beladan korunma dualarını musibet gelip kapıya dayanmadan önce okumak gerekir.

Kaza-belanın deffini sağlayan duanın sözleri şöyledir:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’un fî-l ardi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.” (amin)

Bu duanın sözlerini yazılı bir şekilde arabasına asan müminlere de günlük hayatta sıkça rastlanmaktadır. Bu kardeşlerimizin tavrı elbette ki iyi niyet üzerinedir. Ancak dua lafızlarını yazılı olarak bulundurmak yerine okumak İslam alimleri tarafından daha makbul kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir