9 Maddede Kendine Güvenmek Konusunda İnanılmaz Gerçekler

Kendine Güvenmek Hakkında En Önemli Gerçekleri Öğrenmeye Hazır mısınız?

İnsanlar çok değişik fiziksel, karakteristik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerle donatılarak yaratılmıştır, bu durum hayatın gerçeğidir. İnsanların iş hayatında, okulda, pazarda, iş yerinde, güncel hayatında, insanlar arası ilişkilerinde, aile yaşamında ve diğer ilişkilerinde (arkadaşlık, dostluk ilişkilerinde) girişken ve atılgan olabilmesi ve yeni şeyler başarabilmesi için kendine güvenmek duygusuna ihtiyacı vardır. Bireyin çekinmeden, korkmadan,  tedirgin olmadan kendine inanmasına özgüven denir.

 • Bu güven duygusu bazı insanlarda doğuştan var olan bir duygu iken bazı insanların sonradan kazanması gerekmektedir. Anne ve babalar çocuklarına, öğretmenler öğrencilerine devamlı kendine güven, kendini göster, özgüvenli ol diye tavsiyelerde bulunmaktadır.

Doğuştan kendine güveni olan insanlar bu tavsiyeye ihtiyaç bile duymadan doğal olarak girişken olurlar ve yeni girişimlere kalkışmak onlar için oldukça kolay olmaktadır. Oysaki içine kapanık olan insanların o özgüven duygusunu elde edebilmesi için biraz mücadele etmesi gerekmektedir.

1- Kendine Güvenmek Neden Önemlidir?

Başarılı iş adamlarının, bilim adamlarının, öğrencilerin hayatına bakıldığında, sosyal hayatta girişken, çok arkadaşı olan insanların karakterleri incelendiğinde kendine güvenmek konusunda oldukça iyi oldukları görülmektedir.

Öz güveni eksik bir insan yeni insanlarla tanışmakta, arkadaşlık kurmakta tedirginlik yaşarken kendine güvenen kişi hiç düşünmeden gidip insanlarla tanışıp arkadaşlık kurabilir. Aslında her insanın içinde hep bir adım öne çıkma duygusu bulunmaktadır. Bu duygu:

 • Bazı yaşanmışlıklar, pişmanlıklar, incinmişlikler, olumsuzluklar bu önce çıkma duygusunu köreltmiş ve ruhumuzdaki o duyguyu bastırmış olabilir.
 • Bazen de içindeki bu duygunun tetiklemesi neticesinde attığı adımların ters tepmesinden dolayı oluşan hayal kırıklıkları insanlarda kendine güvensizlik oluşturabilir.

Güven problemi yaşayan insanların o köreltilmiş öne çıkma duygusunu tekrar canlandırabilmesi için mücadele etmesi, çabalaması gerekmektedir. Çünkü hayatın her alanında başarı olabilmenin en önemli kuralları arasında kendine güven yatmaktadır.

2- Kendine Güvenmek veya Güvenmemek Duygusunun Altında Ne Yatmaktadır?

İnsanın kendine güvenmesi bir gerçeklik olmayıp tamamen bir algıdır. Kendine güvenmeyi kişinin kendini kabul etme biçimi olarak tanımlamak mümkündür. Bir kişi çok yakışıklı olmayabilir fakat kendini çok yakışıklı hissettiğinde özgüveni tavan yapacaktır. Bir kişinin öz güveninin temelinde o kişinin kendini kabul etme şekli yatmaktadır.

Yani aslında önemli olan nasıl olduğunuz değil kendinizi nasıl hissettiğinizdir. Her insanda özgüven vardır fakat bunun derecesi farklıdır. İşte bu dereceyi bireyin kendi ile ilgili hissettikleri belirlemektedir. Kendine güvenmek için kusursuz olmaya gerek yoktur. Sadece kendini iyi hissetmeye ihtiyaç vardır.

3- Kendine Güvenmek için Atılması Gereken İlk Adım: Kendine Kabul Göstermek

Toplumda kendine güven, özgüvenin yüksek olması olarak tanımlanmaktadır. Bir kişi kalabalık bir grubun karşısında konuşabiliyor, hakkını sonuna kadar savunabilmek için mücadele edebiliyor, insanlarla tanışmakta ve arkadaşlık kurmada problem yaşamıyor ise özgüvenli, bunları yapamıyorsa özgüvensiz olarak nitelendirilmektedir. Her insanda var olmasına rağmen neden bu özgüven duygusunun üstünün örtüldüğü keşfedilmelidir.

 • İşte ilk olarak atılması gereken adım kişinin kendini kabullenmesi ve nedenlerini kendine söyleyebilmesidir.  Bir insan kendine güvenemiyor ise bunun altında muhakkak yaşanmışlıklar vardır. Bu nedenlerin oluşması kendine güvenmek duygusunun yeniden inşa edilebilmesi için hayati önem taşımaktadır.

Çünkü ancak kendini tanıyan bireyler eksiklerini tamamlayabilir, kusurlarını düzeltebilir. Yoksa toplumun kişiye gösterdiği ezik, kabul görmeme, takdir edilmeme fiillerini insan kendine göstermeye başlar ki bu da psikolojik sıkıntılara neden olabilir. Bundan dolayı öncelikle birey kendini kabul edecek nedenlerini niçinleri kendi kendine ifade edip düzeltecek ki sonrasında toplumdan kabul görsün.

4- Kendine Güvenmek Nasıl Oluşur?

Bir insanın kendine dair özgüvenin oluşabilmesi için öncelikle kendine güvenmesi ve kendine dair algıyı doğru yönetmesi gerekmektedir. İnsan kendine yakından baktığında doğru yorumlar yapamamaktadır. Kendini doğru yorumlayıp ruhundaki ağırlıkları atabilmesi için biraz uzaktan bakmayı ve eksiklerini görebilmeyi becermesi gerekmektedir.

 • Kendine güvenmek ve kendine doğru bakabilmek için terapilere ihtiyaç duyulabilir. Güvenin oluşabilmesinin bir diğer önemli adımı ise diğer insanlara ve dış dünyaya güvenebilmektir.  Bir bireyin diğer insanlara güvenmesi hayatın ilk yıllarında oluşmaktadır. Annesinden babasından ve diğer insanlardan sevgi ve saygı gören çocuklar daha özgüvenli olmaktadır.

Ayrıca huzurlu, maddi manevi ihtiyaçlarına cevap veren bir ortamda büyümek de bireyin dış dünyaya güvenmesini sağlamaktadır. Çünkü bu durum kişiye dış dünya güvenli mesajını vermektedir. Çocuklarından çok fazla beklentiye giren anne babalar, devamlı yapılan eleştiriler, çocuğun kendini değersiz hissetmesine ve güveninin kırılmasına neden olur.

Bu durum da güven oluşumunu engeller. Çocukluk dönemi kendine güvenmek duygusunun oluşmasında çok etkili fakat tek neden değildir.

5- Kendine Güvenmek Geliştirilebilir mi?

İnsan, iyi kötü bütün duygularla donatılarak yaratılmıştır. Bu duygulardan iyi ve faydalı olanların geliştirilmesi, kötü ve zararlı olanların bastırılması ve köreltilmesi insanın kendine bağlıdır. Örneğin her insanda özgüven duygusu vardır.

 • Bu duygu yukarıda ifade edildiği üzere çocukluk döneminde yaşadığı olaylarla gün yüzüne çıkarılıp geliştirilebilir veya tam aksi olup bastırılabilir.  Koltuğun üzerine çıkmaya çalışan bir çocuğa anne veya babanın yardım etmesi Türk toplumunda iyi bir durum gibi karşılansa da aslında çocuğun gelişimi açısında doğru olmayan bir harekettir.

Zorlansa da o koltuğa kendi mücadelesi sonucunda çıkması kendine güvenmek duygusunu pekiştirecek ve özgüvenini geliştirecektir. Bundan dolayıdır ki özgüven her insanda var olan bir duygudur ve geliştirilmesi mümkündür.

6- Kendine Güvenmek Nasıl Geliştirilir?

İnsan çocukken ailesine bağlı olarak yaşamakta ve çevresinde gelişen olaylara, kişilere, tutumlara, davranışlara müdahale edememektedir. Belki çok az müdahale edebilme yetkisine sahiptir. Fakat büyüdükçe, yaş ilerledikçe etrafımıza olan kontrolümüz artmaktadır.

Becerilerimizin gelişmesi, gördüklerimizi algılayabilmemiz, tercih yapabilmemiz neticesinde sorumluluk almayı öğreniriz. Alınan sorumluluklar kişinin seçim yapmasını, seçim yaparken de özgüven duymasını gerektirmektedir. Hayatın kendi seçimlerinin neticesi olduğunun farkına varan birey doğru kararlar verebilmek için kendine güvenmeyi öğrenir. Böylece kendine güvenmek duygusunu geliştirmeye başlar.

7- Kendine Güvenmek için Yardımcı Olacak Bazı Noktalar

Birey bilinçli olarak yaptığı bazı seçimlerle ve mücadeleyle olumsuz olan bazı durumlarını olumluya çevirebilir. Bir kişi şayet kendine güvenmediğini düşünüyorsa bunu değiştirmek için değişebileceğine inanmayı seçerek işe başlamalıdır. Güven duygusunun gelişmesinde kişiye yardımcı olacak noktalar şöyle sıralanabilir:

 • Artılarınızı kutlamak, eksilerinizi görüp telafi edebilmek için kendinize zaman ayırın ve düşünün
 • Yaşanılan olumsuzlukları sadece dış etkenlere bağlamadan, kendi payınıza neyin düştüğünü iyice düşünerek sorumluluk almak
 • Bir işte başarısız olduğunuzda kendinizi etiketlemekten kaçının. Bir konuda eksik olmak sizin hep başarısız olduğunuzu göstermez kendine güvenmek için genelleme yapmaktan kaçının
 • Başarısızlığın altındaki nedenleri sorgulayın
 • Bireyler güçlü yönlerini ortaya çıkarmalı
 • Başarılı olmak için çabalamak ama başarının kölesi olmamak
 • Herkes tarafından sevilmek zorunda olmadığınızın farkına varmak

8- Kendine Güvenmek Problemi Anında Tavsiye Edilen Taktikler

İnsan bazı durumlarda ciddi güven problemi yaşayabilmektedir. Bu durumlarda psikologların tavsiye ettiği taktikler bulunmaktadır. Bu taktikler yapıldığında kişi kendini daha rahat ve güvenli hissedecektir.

 • Beden dilinizi konuşturun, dik bir durun ve kendinizi daha güçlü hissedin
 • Uzun nefesler alarak daha açık, net ve gür bir sesle konuşmak kendinize ne kadar güvendiğinizin en büyük göstergesi olur
 • Kendine güvenmek ve karşı tarafta güven hissi oluşturmak için karşıdaki kişiyle göz teması kurmak
 • Kafanızın içinde olumsuz şeyler söyleyen sesi susturun
 • Kendinizi içinde güzel hissettiğiniz kıyafetler giyin

Sonuç Olarak Kendine Güvenmek

Özgüven bazı insanlarda yüksek oranda bulunurken bazı insanlarda azdır. Az olan bu duygu geliştirilebilir. Kendine güvenmeyi bir kas gibi düşünürsek nasıl ki kasın gelişmesi için devamlı çalışmak gerekir. Özgüvenin gelişmesi için de kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçin, farkındalık egzersizleri yapın, risk almayı ve yeni şeyler öğrenmeyi deneyin.

9- Kendine Güvenmek ve Muhteşem Bir Eser Tavsiyesi

Kendine güvenmek konusunda 8 değerli madde eşliğinde onlarca kıymetli bilgi aktarmaya çalıştığımız bu yazımızda, şimdiye kadar tavsiye edip de hiçbir şekilde pişman olmadığımız oldukça değerli bir eser tavsiyesinde de bulunmak ve bu sayede kendinize olan güveninize gerçek anlamda tavan yaptırmak istiyoruz.

 • Bu değerli eser, şimdiye kadar binlerce insanın hayatına gerçek anlamda katkı sunan çok değerli bir psikolog tarafından yazılan Özgüvenin Temel Dinamikleri isimli yapıttır. Bu değerli eserin yazarı olan Mehmet Sırrı Özturan yukarıda da ifade ettiğimiz gibi şimdiye kadar binlerce insanın hayatına değer katmış ve onların özgüven konusunda daha güzel yerlere gelmelerine vesile olmuştur.

Bu eseri de yılların birikimi ile kaleme alan değerli yazar, Özgüvenin Temel Dinamikleri isimli eserinde herhangi bir insanın daha özgür ve daha özgüvenli olabilmesi için hangi adımları atması ve hangi noktalara dikkat etmesi gerektiğini en açık ifadelerle ve en doyurucu şekilde ortaya koymaktadır. Bu nedenle size bu değerli eseri hiç tereddüt etmeden ve gönül rahatlığı ile tavsiye etmekteyiz.

Bu eseri okuyup incelemek isteyenler için eserin indirme linkini şuraya alıyoruz. Şuraya tıklayıp Özgüvenin Temel Dinamikleri setini indirip hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Eğer kişisel gelişim, özgüven ve özsaygı gibi konularda daha ayrıntılı bilgiler edinmek ve farklı yazıları okuyup kendinizi derinleştirmek isterseniz sitede biraz daha dolaşıp diğer yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir